„Aš pasistengsiu būti kunigu be priekaištų ir visas savo luomo pareigas atlikinėsiu gerai. Bet poezijoj aš būsiu vien žmogus”, – taip mąstė Liudas Vasaris. Spalio 19 d. gimnazijos abiturientai lankėsi šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje ir su kunigu vienuoliu Mindaugu Malinausku bandė išsiaiškinti, ar įmanoma kunigystę atskirti nuo pasaulietinio gyvenimo.

Kunigas labai atvirai papasakojo apie jį ištikusias dvasines krizes, pasukus kunigystės keliu, pasakojo, kiek jo pasirinkimui įtakos turėjo aplinka, kaip, beje, ir Liudui Vasariui. Visiems patiko kunigo iškelta mintis: ar Vasaris buvo teisus, kad į seminariją stojo tam, kad sustiprintų savo tikėjimą. Čia, anot vienuolio, ir buvo jo esminė klaida. Jautru buvo klausytis apie pirmąjį kunigo Mindaugo pamokslą, kaip jis jam ruošėsi. Mokiniai prisiminė Liudo Vasario pirmąjį pamokslą. Abiturientai kėlė gana drąsius klausimus, į kuriuos kunigas pateikė atvirus atsakymus. Pasirodo, ne tik Vasaris turėjo pirmąją meilę… Ir jam, kaip ir Vasariui, buvo pasakyta, kad reikia eiti savo pasirinktu keliu. Nors bažnyčioje buvo gana šalta, tačiau nepajutome, kaip prabėgo dvi pamokos.

„Nors dažniausiai mūsų vaizduotėje kunigas tampa rimtu, pamokslaujančiu dvasininku, apsirengusiu juoda sutana, tačiau prieš save išvydome labai nuoširdų ir paprastą žmogų, galintį ne tik pamokslauti, bet ir pašmaikštauti. Kunigas pasidalijo savo patirtimi, papasakojo atėjimo į kunigystę istoriją, atsakė į mums rūpėjusius klausimus. Ši patirtis leido geriau suprasti per lietuvių kalbos pamokas analizuojamo romano „Altorių šešėly“ pagrindinio veikėjo Liudo Vasario padėtį bei kai kurių jo pasirinkimų motyvus. Kunigas ir pats pateikė kelias įžvalgas apie Vinco Mykolaičio-Putino kūrinį. Buvo labai įdomu išgirsti, kaip romane aprašomi kunigo gyvenimo įvykiai ir detalės buvo patvirtinti žmogaus, tai realiai išgyvenusio.“  Deivė Stočkutė, IV kl. mokinė

Asta Gagilienė, lietuvių kalbos mokytoja