Gimnazijos A. J. Greimo skaitykloje parengta literatūros paroda, skirta Algirdo Juliaus Greimo 105-osioms gimimo metinėms paminėti.

A. J. Greimas – pasaulinio garso lietuvių kilmės prancūzų semiotikas, lingvistas,  eseistas, mitologijos tyrinėtojas, vienas žymiausių šiuolaikinės semiotikos atstovų, Paryžiaus semiotikos mokyklos įkūrėjas. 1929-1931 metais jis gyveno Šiauliuose, lankė berniukų gimnaziją, o 1940-1944 metais A. J. Greimas mokytojavo Šiaulių mergaičių (Didždvario) gimnazijoje.

2017 m. sausio 25 d., minint A. J. Greimo 100-ąsias gimimo metines, Didždvario gimnazijos skaityklai buvo suteiktas Algirdo Juliaus Greimo vardas.