Spalio 9 d.  IV kl. mokiniai Benediktas Umbrasas, Rokas Barzdžius, Gerda Stravinskaitė, Denis Koliasnikovas, Emilija Skiutė, Gintarė Gapšytė, Jurgita Adomaitytė ir Deivė Stočkutė dalyvavo Šiaulių techninės kūrybos centro organizuotame Makeathon’e Mind over Matter. Mokiniai turėjo išanalizuoti vieną iš pasaulio problemų, ir, remdamiesi STEAM kortelėmis, sugalvoti problemos sprendimą, sukurti ir pristatyti jo prototipą. Šiai užduočiai įvykdyti jie turėjo 3 valandas. Pristatytą prototipą įvertino ir renginio komisija. Komanda „Didždvaris 1“ laimėjo nominaciją už integruotus IT sprendimus, o komanda „Didždvaris 2“ užėmė II vietą. Abi komandos apdovanotos piniginiais prizais.

Virginija Savickaitė, chemijos mokytoja