Jau antrus metus vykdomame projekte „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ (MIR) dalyvauja 62 šalies mokyklos, tarp jų ir Didždvario gimnazija. Spalio 28 d. mokytojos Daiva Bukelytė, Jolanta Valančienė ir bibliotekininkė Jovita Labanauskienė dalyvavo šio projekto antrajame seminare Ugdymo plėtotės centre, kur dalyviams teko pristatyti savo patirtį medijų ir informacinio raštingumo ugdymo tematika. Be to, dirbdami grupėse, teikėme  rekomendacijas, kurios, tikimės, pravers šalies pedagogams ir bibliotekininkams įgyvendinant MIR ugdymo procese.
Kviečiame kolegas atsisiųsti bei taikyti savo pamokose projekto „Medijų ir informacinis raštingumas“ metodinę medžiagą, publikuojamą adresu http://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dry/med=2/213
Medžiagą galima naudoti 9–12 klasių mokinių medijų (kino, radijo, TV, reklamos, interneto, žiniasklaidos ir kt.) ir informaciniam raštingumui ugdyti įvairių dalykų, tarp jų ir integruotose, pamokose, klasės valandėlėse, planuojant neformaliojo ugdymo veiklas ir projektus mokykloje ir už jos ribų, įtraukiant mokyklos ar vietos bendruomenės atstovus.
Šiuo metu 9–10 klasių mokiniams siūloma 14 temų, 11–12 klasėms parengtos 6 temos. Visos temos aprašytos su išsamiais metodiniais nurodymais failuose, kuriuos atsisiuntę rasite ir informaciją, kaip rekomenduojama nagrinėti nurodytas temas.
Taip pat svetainėje yra parengta skiltis tėvams, įvykusių renginių medijų ir informacinio raštingumo ugdymo tematika vaizdo įrašai. http://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dry/med=2/210
Projekto svetainėje pateikta analizė apie medijų ir informacinio raštingumo integravimo į 9-10, 11-12 klasių dalykų turinį galimybes adresu
http://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dry/med=2/210
Projekto svetainės adresas: http://duomenys.ugdome.lt/mir