Keturi gimnazijos mokytojai – Aidas Bertulis (biologija), Daiva Bukelytė (informatika), Diana Nemeikienė (anglų k.), Aistė Venclovienė (matematika) – spalio 22–26 dienomis stebėjo užsiėmimus Kipinos licėjuje (Hiuvinka, Suomija). Šioje mokykloje ugdymo procesas organizuojamas ciklais, mokiniai naudojasi nacionalinėmis skaitmeninėmis pratybomis bei vadovėliais, ypač daug dėmesio skiriama gamtos mokslams bei mokinių atsakomybei už savo ugdymosi pasiekimus.

Mes stebėjome biologijos, anglų k., matematikos ir informatikos mokytojų vedamas pamokas, gilinomės į ugdymo proceso organizavimą, diskutavome  apie tarptautinius iššūkius šiandieniniame ugdyme. Darbo stebėjimas leido gilintis į Suomijos švietimo sistemos principus ir strategijas, vedančias sėkmės link. Visas stebėtos ugdymo veiklos turinys  – skaitmenizuotas. Tai sudarė galimybes mums analizuoti Suomijos skaitmeninių vadovėlių ir kitos internetinės mokymosi medžiagos, suteikiančios kiekvienam mokiniui individualizuotas mokymosi galimybes, įtaką mokymo ir mokymosi kokybei. Kiekvienas iš mūsų turėjome galimybę stebėti 6–10 savo dalyko skirtingų mokytojų vedamas pamokas (iš viso stebėtos 24 pamokos), kuriose taikyti įvairūs mokymo stiliai, klasės valdymo būdai ir mokinių įtraukimo bei motyvacijos metodai.

Mes pasidalijome savo gerąja patirtimi, parsivežėme idėjų, kurias praktiškai taikysime savo darbe. Be to,  patobulinome anglų kalbos, bendravimo tarptautinėje aplinkoje kompetencijas. Diskutuojant su Suomijos mokytojais, supratome, kad mus sieja bendras požiūris į švietimo iššūkius abiejose šalyse. Tikėtina, kad  tai paskatins ir sustiprins mūsų gimnazijos ir Kipinos licėjaus bendravimą ir bendradarbiavimą. Jau šių mokslo metų balandžio mėnesį yra planuojamos bendros projektinės veiklos – grupė didždvariečių mokinių ir juos lydintys mokytojai vyks į Kipinos mokyklą.

Informacija Kipinos Instagram profilyje https://www.instagram.com/p/Cyxjvrzo-f4/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

Aidas Bertulis, Daiva Bukelytė, Diana Nemeikienė, Aistė Venclovienė, projekto dalyviai