IY klasė dalyvavo projekte „Tolerantiškas miestas“. Pilietinio ugdymo  mokytoja Giena Kubiliūtė išdalijo kiekvienam po lapelį ir pasakė: „Užrašykite, koks žmogus, jūsų nuomone, yra  tolerantiškas?“

Dauguma mokinių parašė, kad tolerantiškas žmogus yra tas, kuris pasisako prieš rasizmą, homofofiją, žmonių nuvertinimą, tas, kuris suteikia pagalbą neįgaliesiems  ar tiems, kurie atsidūrė sudėtingoje situacijoje. Dalis gimnazistų teigė, kad tolerantiškas yra tas, kuris laikosi taisyklių, gerbia kitų nuomonę, netrukdo, nesityčioja, tausoja gamtą.

Apibendrinimas. Visi žmonės yra lygūs ir svarbūs. Būkime tolerantiški visur ir visada.

Reflektuodami nusprendėme, kad pasidarysime klasės nuotrauką ir pripiešime balionėlių. Visi susikabinome, iškėlėme rankas aukštyn ir nusifotografavome. Nuotraukoje pripiešėme balionėlių, į kuriuos įrašėme klasės išrinktas mintis, įrodančias, kad IY klasė pasižada būti tolerantiška klase.

Šis darbas buvo labai smagus: mums visiems labai patiko tartis, diskutuoti, stengtis išrinkti geriausią atsakymo variantą. Nuomonių išsakymas, bendras darbas  suteikė mums progą geriau pažinti vienas kitą, pajusti komandinio darbo skonį ir pasijausti kaip vienas kumštis.

Emilija Sarapinaitė, IY kl. mokinė