Rugsėjo 30 d. Didždvario gimnazija minėjo „Mokyklos gynimo dieną“. Tradiciškai šią dieną prisimenama istorija, kai mokyklos bendruomenė – mokiniai ir mokytojai gynė mokyklos pastatą nuo jį užimti norėjusių bermontininkų. 1919 m. rugsėjo 30 d. gimnazistams ir jų mokytojams atsisakius palikti mokyklą kilo susirėmimas su vokiečiais. Beginkliai vaikai buvo mušami, mėtomi nuo laiptų ir net pro gimnazijos antro aukšto langus. Tik po kruvinos kovos bermontininkams pavyko atimti mokyklos pastatą. Mokslas nutrūko trims mėnesiams.