Kovo 28 – balandžio 1 dienomis anglų k. mokytojos: Inga Stonienė, Iveta Gutauskienė, kuratorė Jpmantė Slavinskaitė ir ugdymo stebėsenos skyriaus vedėja Sonata Dedūraitė dalyvavo Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projekto „Towards EduActive Teaching and Career Guidance“ mokymuose „Experiential education training for teachers“ Mardin mieste (Turkija). Mokymuose analizuotos formalaus, neformalaus ir informalaus ugdymosi sampratos, dalintasi patirtimi apie Lietuvoje, Slovakijoje, Turkijoje ir Jungtinėje Karalystėje pamokose taikomus neformalaus ugdymo metodus. Mokymų vadovai: B. Ezel ir M. Akgul, pristatė parengtą neformalaus švietimo metodų bloką bei skatino mokytojus grupėse diskutuoti apie šių metodų pritaikymą formaliame švietime. Mokytojai turėjo galimybę kai kuriuos metodus išbandyti ir praktiškai.

Be to, mokymuose pristatyti 3 pamokų planai pagal skirtingus neformalaus švietimo metodus, kurie buvo išbandyti su Turkijos mokyklos „Mehmet Kavak Lisesi“ mokiniais. Gavus mokinių grįžtamąjį ryšį, buvo analizuotos galimybės praturtinti formalų švietimą įgyta neformalaus švietimo metodų taikymo praktika. Remdamiesi mokytojų išsakytomis pastabomis, projekto ekspertai iš Otvorená Hra o. z. (Slovakija), Centre for International Learning and Leadership (Jungtinė Karalystė), Omerli Development and Initiative Association (Turkija) parengs neformalaus švietimo metodų paketą, kuris bus pilotuojamas Šiaulių Didždvario gimnazijoje, Cirkevna spojena skola (Slovakija), Ergün Öner Mehmet Öner Anadolu Lisesi (Turkija) mokyklose.

Siekiant užtikrinti mokinių gyvenimo įgūdžių formavimą(si), mokytojų rekomendacijos leis pasiekti optimalų metodų taikymo rezultatyvumą. Projektu bus siekiama kurti sąlygas kiekvieno mokinio asmenybės ūgčiai per savęs pažinimą, mokymosi tikslų formulavimą ir savirefleksiją.

Inga Stonienė, anglų k. mokytoja