Spalio 5 d. Didždvario gimnazijos     ben-druomenė šventė Tarptautinę mokytojų dieną.  Už ilgametį darbą ir pasišventimą mokyklai padėkos raštai įteikti:

Rimai Ernestienei – už 25-erių metų nuoširdų, atsakingą darbą Didždvario gimnazijoje, už daugiametį respublikinės konferencijos matematikos ir IT mokytojams organizavimą, kryptingą darbą su gabiaisiais mokiniais, už savitos vertinimo sistemos sukūrimą ir jos taikymą, tarptautinių projektų įgyvendinimą, renginių mokiniams organi-zavimą, savo veiklos sklaidą, už geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis.

Daivai Bukelytei – už 25-erių metų nuoširdų, atsakingą darbą Didždvario gimnazijoje, už daugiametį respublikinės konferencijos matematikos ir IT mokytojams leidinio parengimą,  kryptingą darbą su gabiaisiais mokiniais, už geranorišką pagalbą kolegoms diegiant IT, sėkmingą bendradarbiavimą su  kolegomis rengiant integruotas pamokas, tarptautinių projektų įgyvendinimą.

Kristinai Muraškienei – už 20-ies metų nuoširdų, atsakingą darbą Didždvario gimnazijoje, už kūrybingą gamtamokslinio ugdymo įgyvendinimą, kryptingą darbą su gabiaisiais mokiniais, puikius VBE rezultatus, tarptautinių projektų gyvendinimą, už geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis.

Mariui Sketerskui – už 20-ies metų darbą Didždvario gimnazijoje, už geranorišką pagalbą kolegoms diegiant IT,  tarptautinės programos DofE įgyvendinimą, aktyvų dalyvavimą neformaliajame ugdyme.

Sonatai Dedūraitei – už 15-os metų nuoširdų, atsakingą darbą Didždvario gimnazijoje, už sėkmingą Europos solidarumo korpuso projekto koordinavimą, tarptautinių projektų įgyvendinimą, galimybių mokiniams ir mokytojams dalyvauti projektuose sudarymą, už lėšų gimnazijai pritraukimą.

Jolantai Valančienei – už 15-os metų nuoširdų, atsakingą darbą Didždvario gimnazijoje, už aktyvų dalyvavimą organizuojant respublikinę konferenciją lietuvių kalbos mokytojams, kryptingą darbą su gabiaisiais, renginių, edukacinių išvykų, skatinančių mokinių kūrybingumą, organizavimą, už geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis.

Aidui Bertuliui – už 10-ies metų nuoširdų, atsakingą darbą Didždvario gimnazijoje, už sėkmingą vadovavimą Brandos darbui, tarptautinių projektų įgyvendinimą, už šiltus santykius su mokiniais, geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis.

Allai Chvostovai – už 10-ies metų nuoširdų, atsakingą darbą Didždvario gimnazijoje, už kryptingą darbą su gabiaisiais mokiniais, puikius TB anglų kalbos egzamino rezultatus, pamokų kitose erdvėse organizavimą, aktyvų darbą Darbo taryboje, už geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis.

Nuotraukos: Inesa Juocaitė

Daugiau nuotraukų