Projektinės veiklos metus pradėjome sausio 16–18 d. dalyvaudamos tarptautinių partnerių susitikime Magdeburge, Vokietijoje. Didždvario gimnazija drauge su partneriais iš Vokietijos, Ukrainos, Ispanijos, Rumunijos bei Prancūzijos įgyvendina KA2 projektą psichinės/emocinės sveikatos tema „We care – mental health in European youth work.”

Aptarėme ir įsivertinome, kas nuveikta per pusmetį: parengti du klausimynai (jaunimui ir dirbantiesiems su jaunimu), jie išversti į nacionalines kalbas, atliktos apklausos, organizuotos focus grupės. Siekiant mokytojus ir neformalaus ugdymo darbuotojus parengti atpažinti psichines problemas ir padėti jas patiriantiems, organizuoti dveji mokymai Rumunijoje ir Prancūzijoje, kuriuose dalyvavo po 4 žmones iš kiekvienos šalies partnerės. Planavome ateities darbus: apibendrinti klausimynų medžiagą, parengti ataskaitas ir išversti jas į anglų kalbą, organizuoti mokymus Ispanijoje. Aptarėme per praėjusius mokymus pristatytus ir išbandytus metodus ir veiklas, atrinkome labiausiai pasiteisinusius, taigi, laukia užduotis juos aprašyti.

Šalia intensyvaus darbo netrūko ir juoko, ir naujų pažinčių, ir kultūrinių potyrių. Suspėjome aplankyti Magdeburgo katedrą, vieną seniausių ir didžiausių Vokietijoje, menininko ir architekto F. Hundertwasser suprojektuotą įžymųjį Magdeburgo pastatą – Žaliąją citadelę, pasivaikščioti prie Elbės.

Rūta Alminienė, anglų k. mokytoja, projekto koordinatorė, Emilija Šlikaitė, projektų koordinatorė

#mentalhealth #wecare #erasmusplus #youthwork