Dalfys project takes off!

Gegužės 11 d. 2021 metais įvykęs nuotolinis susitikimas paskelbė Dalfys (DAta Literacy competences For Young students towards STEAM education) projekto pradžią! Finansuojamas Erasmus+ ir bendradarbiaujant su 8 partneriais projektas siekia tobulinti duomenų raštingumą tarp mokinių STEAM mokumo aplinkoje. Šis projektas yra koordinuojamas italų vidurine mokykla ITET “Girolamo Caruso”.

Partnerystę sudaro 4 vidurinės mokyklos: ITET Girolamo Caruso (koordinatorius, Italija), Šiaulių Didždvario gimnazija (Lietuva), Liceul Tehnologic Costache Conachi (Rumunija), TED Bursa College (Turkija). Kartu su akredituotu pedagogų mokymo centru DC Edukacja (Lenkija), mokyklos sukurs bendrą mokymo sistemą bei mokymo kursą duomenų raštingumo kompetencijoms ugdyti. Sistema bus pilotuojama partnerių mokyklose.

Visas edukacinis procesas bus prižiūrimas italų Institute of the National Research Council (CNR), kuris kartu su dviem SMEs Dataninja (Italija) ir Bupnet (Vokietija) turi daug patirties projektuose, susietuose su duomenų raštingumo inovacijomis ir mokymais.

Tai yra 24 mėnesių projektas. Šiuo metu partneriai dirba ties jų pirma užduotimi: duomenų raštingumo projektų aktualumas jų šalies ir Europos šalių kontekste. Nuolat atnaujinsime projekto rezultatus šio puslapio skiltyje Naujienos.

Kaip Europos mokyklos tvarko duomenis

Nuo pat pirmųjų projekto etapų visi partneriai pradėjo specialų tyrimą, kad suprastų, kaip Europos mokyklos buvo tvarkomos su duomenimis jų mokymo procese. Tyrimą, kurį koordinuos Italijos nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos Švietimo technologijų institutas, vykdys kiekvienas partneris savo šalyje, todėl tikimės surinkti informaciją iš Italijos, Vokietijos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos ir Turkijos. Pagrindinės išvados ir tai, kaip visi partneriai kurs savo mokomąjį turinį ir įgyvendins bandomuosius etapus, padės įgyvendinti projektą. Svarbiausias tikslas bus nustatyti geriausią praktiką ir bendruosius gebėjimus, kurių mokoma Europos mokyklose, kad būtų galima juos pertvarkyti Dalfys projektui.

Su kokiomis kompetencijomis dirbsime?

Su kokiomis kompetencijomis dirbsime? Kad atsakytumėte į šį klausimą, konsorciumas vadovavosi partneriu „Bupnet”, kad surinktų kompetencijų ir subkompeticijų sąrašą, naudodamas specialų klausimyną. Tai puiki galimybė pasidalinti poreikiais ir lūkesčiais. Taip pat yra svarbu, jog kiekvienas partneris, dalyvavęs tyrime labiau pasitiki „Duomenų raštingumo” tema. Nuo duomenų saugumo iki duomenų rinkimo, nuo istorijų pasakojimo iki netikrų naujienų, taip pat nuo dizaino mąstymo iki komandinio darbo – visų partnerių prašoma užpildyti anketą, kad būtų galima susidaryti bendrą apžvalgą apie kompetencijas, kurios turi būti plėtojamos projekte, pagal LEVEL5 metodiką, kaip nurodyta projekto aprašyme.

„Dalfys” išmanioji mokymosi aplinka

Dalfys mokymosi aplinka turi būti išmani, įtrauki ir lengvai naudojama. Be to, joje bus saugomas visas mokomasis turinys įvairiomis kalbomis, kad jis būtų naudingas mokytojų mokymui ir bandomajam etapui. Siekdami šių tikslų, visi konsorciumo nariai sutiko „Dalfys” projekto svetainėje sukurti edukacinį skyrių, vengdami prieigos prie kitų platformų, ir konfigūruoti naujus techninius komponentus, tokius kaip „Moodle” ar kita LMS (mokymosi valdymo sistema). Partneriai taip pat sutarė, kad pagrindinį duomenų raštingumui skirtą kursą sukurs „Dataninja”, o vėliau į skirtingas kalbas išvers patys partneriai. Šie vertimai pasitarnaus mokyklos mokytojams, kurie nekalba angliškai. „Dataninja” taip pat yra pasiruošusi suteikti specialią pagalbą techniniais klausimais pagal poreikį. Sekite naujienas!

Štai ir mes su Dalfys kompetencijos sistema

Vadovaujami „Bupnet”, visi partneriai dirbo kartu, kad surinktų kompetencijas, dominančias jų ugdymo kontekstą. Su Miro Board pagalba, partneriai dirbo kartu virtualiame kambaryje „Zoom” platformoje stengdamiesi apibrėžti žinias, įgūdžius ir požiūrį, susijusius su keturiomis pagrindinėmis kompetencijomis.

Tada visi konsorciumo nariai susipažino su visomis aprašytomis subkompetencijomis, kad įvertintų, ar jos visiems yra aiškios. Pabaigoje partneriai pabrėžė svarbiausius DigComp framework aspektus duomenų raštingumo srityje. Šis sąrašas yra gana išsami partnerių akcentuojamų kompetencijų santrauka: duomenų analizė, duomenų suvokimas, analitinis mąstymas, kritinis mąstymas, pasakojimas, duomenų šaltinių patikimumo vertinimas, duomenų interpretavimas, duomenų atradimas, duomenų priemonės, duomenų vizualizacija, duomenų etika, IT kompetencijos. Remdamiesi šiomis kompetencijomis, partneriai sieks: 1) apibrėžti, su kuriais iš jų jie dirbs; 2) parengti su atrinktais subjektais susijusį subkompeticijų sąrašą; 3) parengti pamokos planą; 4) kurti pamokas savo mokiniams; 5) išbandyti šią patirtį ir dalyntis rezultatais su kitais konsorciumo nariais.

Screenshot da Miro board

https://miro.com/app/board/o9J_l0wKaRw=/

Pamokų planai, dabar mes juos turime!

Puiki žinia iš Dalfys projekto! Pastarosiomis savaitėmis (ir mėnesiais) partneriai daug dirbo formuodami projekto edukacinį turinį. Pirmoji naujiena yra ta, kad Dataninja sukūrė pagrindinį kursą, orientuotą į duomenų raštingumą, kurį sudaro keturi moduliai. Kursas buvo išleistas projekto svetainėje pagal konkretų skyrių, pavad Dalfys Educational Content. Čia visi partneriai gali išmokti duomenų raštingumo pagrindų, taip pat jie gali naudoti šį turinį mokydami mokinius duomenų raštingumo. Turinys buvo sukurtas anglų kalba, ir visų partnerių buvo paprašyta išversti jį į savo kalbas, kad angliškai nekalbantys kolegos galėtų išmokti duomenų raštingumo pagrindus. Tuo pačiu metu, vadovaujant projekto koordinatoriui ITET Girolamo Caruso, visos mokyklos-partneriai stengėsi sukurti savo pamokų planus ir konkrečius mokymosi etapus. Šie pamokų planai buvo susieti su pasirinktomis kompetencijomis. Jie bus naudojami pilotavimo etape bei visame mokymo procese. Sekite naujienas!

Viso pamokos buvo išverstos į kelias kalbas

Duomenų raštingumas septyniomis kalbomis! Tai yra puikaus „Dalfys” konsorciumo narių, kurie nagrinėjo „Dataninja” sukurto duomenų raštingumo kurso anglišką versiją, darbo rezultatas. Kiekvienas partneris, padedamas angliškai kalbančių mokytojų, stengėsi išversti visus keturis modulius, sudarytus iš maždaug 150 skaidrių. Tai didžiulis darbas, nes jis reiškia didelį žingsnį į priekį siekiant įtraukti ir padaryti informaciją prieinama mūsų tikslinėms grupėms. Tiesą sakant, visus vertimus partneriai naudos norėdami bendrauti su angliškai nekalbančiais mokytojais savo mokyklose ir už jų ribų. Mokomasis turinys išverstas į: italų, vokiečių, lenkų, rumunų, lietuvių ir turkų kalbas. Jį naudos projekto partneriai ir jų kolegos, skleisdami duomenų raštingumo pagrindus net ir pasibaigus projektui.

DALFYS mokymo kurso vidurinių mokyklų mokytojams rengimas Lenkijoje rugsėjo 2022

Po daugiau nei vienerių metų internetinių susitikimų ir bendradarbiavimo partneriai dabar yra pasirengę susitikti vienas su kitu! Tai įvyks rugsėjo mėnesį Gdanske , Lenkijoje, trumpalaikiam bendram darbuotojų mokymo renginiui. Šis renginys vyks Lenkijos partnerio „DC Edukacja”, kuris organizuoja susitikimą vadovaujant projekto koordinatoriui ITET Girolamo Caruso, būstinėje. Mokymų metu visi partneriai dirbs kartu, kad: 1) užbaigtų pamokų planus 2) įvertintų level5 metodikos ir projekto atskaitos sistemos kompetenciją ir (arba) subkompetencijas; 3) dalintųsi tarpusavyje savo pilotų valdymo strategija. Tiesą sakant, po kurio laiko visi partneriai išbandys pamokų planus iki 2022 m. lapkričio mėn. Konsorciumas sunkiai dirba, kad apibrėžtų darbotvarkę ir visų partnerių užduotis. Greitai mokymo renginys bus parengtas. Iki pasimatymo Gdanske!

Dalfys project takes off!

Gegužės 11 d. 2021 metais įvykęs nuotolinis susitikimas paskelbė Dalfys (DAta Literacy competences For Young students towards STEAM education) projekto pradžią! Finansuojamas Erasmus+ ir bendradarbiaujant su 8 partneriais projektas siekia tobulinti duomenų raštingumą tarp mokinių STEAM mokumo aplinkoje. Šis projektas yra koordinuojamas italų vidurine mokykla ITET “Girolamo Caruso”.

Partnerystę sudaro 4 vidurinės mokyklos: ITET Girolamo Caruso (koordinatorius, Italija), Šiaulių Didždvario gimnazija (Lietuva), Liceul Tehnologic Costache Conachi (Rumunija), TED Bursa College (Turkija). Kartu su akredituotu pedagogų mokymo centru DC Edukacja (Lenkija), mokyklos sukurs bendrą mokymo sistemą bei mokymo kursą duomenų raštingumo kompetencijoms ugdyti. Sistema bus pilotuojama partnerių mokyklose.

Visas edukacinis procesas bus prižiūrimas italų Institute of the National Research Council (CNR), kuris kartu su dviem SMEs Dataninja (Italija) ir Bupnet (Vokietija) turi daug patirties projektuose, susietuose su duomenų raštingumo inovacijomis ir mokymais.

Tai yra 24 mėnesių projektas. Šiuo metu partneriai dirba ties jų pirma užduotimi: duomenų raštingumo projektų aktualumas jų šalies ir Europos šalių kontekste. Nuolat atnaujinsime projekto rezultatus šio puslapio skiltyje Naujienos.

Kaip Europos mokyklos tvarko duomenis

Nuo pat pirmųjų projekto etapų visi partneriai pradėjo specialų tyrimą, kad suprastų, kaip Europos mokyklos buvo tvarkomos su duomenimis jų mokymo procese. Tyrimą, kurį koordinuos Italijos nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos Švietimo technologijų institutas, vykdys kiekvienas partneris savo šalyje, todėl tikimės surinkti informaciją iš Italijos, Vokietijos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos ir Turkijos. Pagrindinės išvados ir tai, kaip visi partneriai kurs savo mokomąjį turinį ir įgyvendins bandomuosius etapus, padės įgyvendinti projektą. Svarbiausias tikslas bus nustatyti geriausią praktiką ir bendruosius gebėjimus, kurių mokoma Europos mokyklose, kad būtų galima juos pertvarkyti Dalfys projektui.

Su kokiomis kompetencijomis dirbsime?

Su kokiomis kompetencijomis dirbsime? Kad atsakytumėte į šį klausimą, konsorciumas vadovavosi partneriu „Bupnet”, kad surinktų kompetencijų ir subkompeticijų sąrašą, naudodamas specialų klausimyną. Tai puiki galimybė pasidalinti poreikiais ir lūkesčiais. Taip pat yra svarbu, jog kiekvienas partneris, dalyvavęs tyrime labiau pasitiki „Duomenų raštingumo” tema. Nuo duomenų saugumo iki duomenų rinkimo, nuo istorijų pasakojimo iki netikrų naujienų, taip pat nuo dizaino mąstymo iki komandinio darbo – visų partnerių prašoma užpildyti anketą, kad būtų galima susidaryti bendrą apžvalgą apie kompetencijas, kurios turi būti plėtojamos projekte, pagal LEVEL5 metodiką, kaip nurodyta projekto aprašyme.

„Dalfys” išmanioji mokymosi aplinka

Dalfys mokymosi aplinka turi būti išmani, įtrauki ir lengvai naudojama. Be to, joje bus saugomas visas mokomasis turinys įvairiomis kalbomis, kad jis būtų naudingas mokytojų mokymui ir bandomajam etapui. Siekdami šių tikslų, visi konsorciumo nariai sutiko „Dalfys” projekto svetainėje sukurti edukacinį skyrių, vengdami prieigos prie kitų platformų, ir konfigūruoti naujus techninius komponentus, tokius kaip „Moodle” ar kita LMS (mokymosi valdymo sistema). Partneriai taip pat sutarė, kad pagrindinį duomenų raštingumui skirtą kursą sukurs „Dataninja”, o vėliau į skirtingas kalbas išvers patys partneriai. Šie vertimai pasitarnaus mokyklos mokytojams, kurie nekalba angliškai. „Dataninja” taip pat yra pasiruošusi suteikti specialią pagalbą techniniais klausimais pagal poreikį. Sekite naujienas!

Štai ir mes su Dalfys kompetencijos sistema

Vadovaujami „Bupnet”, visi partneriai dirbo kartu, kad surinktų kompetencijas, dominančias jų ugdymo kontekstą. Su Miro Board pagalba, partneriai dirbo kartu virtualiame kambaryje „Zoom” platformoje stengdamiesi apibrėžti žinias, įgūdžius ir požiūrį, susijusius su keturiomis pagrindinėmis kompetencijomis.

Tada visi konsorciumo nariai susipažino su visomis aprašytomis subkompetencijomis, kad įvertintų, ar jos visiems yra aiškios. Pabaigoje partneriai pabrėžė svarbiausius DigComp framework aspektus duomenų raštingumo srityje. Šis sąrašas yra gana išsami partnerių akcentuojamų kompetencijų santrauka: duomenų analizė, duomenų suvokimas, analitinis mąstymas, kritinis mąstymas, pasakojimas, duomenų šaltinių patikimumo vertinimas, duomenų interpretavimas, duomenų atradimas, duomenų priemonės, duomenų vizualizacija, duomenų etika, IT kompetencijos. Remdamiesi šiomis kompetencijomis, partneriai sieks: 1) apibrėžti, su kuriais iš jų jie dirbs; 2) parengti su atrinktais subjektais susijusį subkompeticijų sąrašą; 3) parengti pamokos planą; 4) kurti pamokas savo mokiniams; 5) išbandyti šią patirtį ir dalyntis rezultatais su kitais konsorciumo nariais.

Screenshot da Miro board

https://miro.com/app/board/o9J_l0wKaRw=/

Pamokų planai, dabar mes juos turime!

Puiki žinia iš Dalfys projekto! Pastarosiomis savaitėmis (ir mėnesiais) partneriai daug dirbo formuodami projekto edukacinį turinį. Pirmoji naujiena yra ta, kad Dataninja sukūrė pagrindinį kursą, orientuotą į duomenų raštingumą, kurį sudaro keturi moduliai. Kursas buvo išleistas projekto svetainėje pagal konkretų skyrių, pavad Dalfys Educational Content. Čia visi partneriai gali išmokti duomenų raštingumo pagrindų, taip pat jie gali naudoti šį turinį mokydami mokinius duomenų raštingumo. Turinys buvo sukurtas anglų kalba, ir visų partnerių buvo paprašyta išversti jį į savo kalbas, kad angliškai nekalbantys kolegos galėtų išmokti duomenų raštingumo pagrindus. Tuo pačiu metu, vadovaujant projekto koordinatoriui ITET Girolamo Caruso, visos mokyklos-partneriai stengėsi sukurti savo pamokų planus ir konkrečius mokymosi etapus. Šie pamokų planai buvo susieti su pasirinktomis kompetencijomis. Jie bus naudojami pilotavimo etape bei visame mokymo procese. Sekite naujienas!

Viso pamokos buvo išverstos į kelias kalbas

Duomenų raštingumas septyniomis kalbomis! Tai yra puikaus „Dalfys” konsorciumo narių, kurie nagrinėjo „Dataninja” sukurto duomenų raštingumo kurso anglišką versiją, darbo rezultatas. Kiekvienas partneris, padedamas angliškai kalbančių mokytojų, stengėsi išversti visus keturis modulius, sudarytus iš maždaug 150 skaidrių. Tai didžiulis darbas, nes jis reiškia didelį žingsnį į priekį siekiant įtraukti ir padaryti informaciją prieinama mūsų tikslinėms grupėms. Tiesą sakant, visus vertimus partneriai naudos norėdami bendrauti su angliškai nekalbančiais mokytojais savo mokyklose ir už jų ribų. Mokomasis turinys išverstas į: italų, vokiečių, lenkų, rumunų, lietuvių ir turkų kalbas. Jį naudos projekto partneriai ir jų kolegos, skleisdami duomenų raštingumo pagrindus net ir pasibaigus projektui.

DALFYS mokymo kurso vidurinių mokyklų mokytojams rengimas Lenkijoje rugsėjo 2022

Po daugiau nei vienerių metų internetinių susitikimų ir bendradarbiavimo partneriai dabar yra pasirengę susitikti vienas su kitu! Tai įvyks rugsėjo mėnesį Gdanske , Lenkijoje, trumpalaikiam bendram darbuotojų mokymo renginiui. Šis renginys vyks Lenkijos partnerio „DC Edukacja”, kuris organizuoja susitikimą vadovaujant projekto koordinatoriui ITET Girolamo Caruso, būstinėje. Mokymų metu visi partneriai dirbs kartu, kad: 1) užbaigtų pamokų planus 2) įvertintų level5 metodikos ir projekto atskaitos sistemos kompetenciją ir (arba) subkompetencijas; 3) dalintųsi tarpusavyje savo pilotų valdymo strategija. Tiesą sakant, po kurio laiko visi partneriai išbandys pamokų planus iki 2022 m. lapkričio mėn. Konsorciumas sunkiai dirba, kad apibrėžtų darbotvarkę ir visų partnerių užduotis. Greitai mokymo renginys bus parengtas. Iki pasimatymo Gdanske!