IIG ir IIP kl. mokiniai per pilietiškumo pamoką dalyvavo akcijoje  „Mokomės piketuoti“. Šiam renginiui buvo skirtos trys pamokos: dvi iš jų mokiniai dirbdami grupėse ruošė pristatymus, o trečią vyko pats piketavimas, kuriame noriai sutiko dalyvauti pavaduotojos: Romualda Pupinytė ir Audronė Saldauskienė. Dvi gimnazistų grupės ruošė plakatus apie teigiamus LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, gimnazijos administracijos, mokytojų darbo aspektus, kitos dvi – apie tobulintinus aspektus. Kadangi grupės dirbo atskirai pagal tuos pačius kriterijus, mokinių teiginiai buvo skirtingi – tai leido piketuojant papildyti vieniems kitus. Piketas buvo organizuotas gimnazijos jaukumo zonoje.

Renginį mokiniai vertino teigiamai. Jie pabrėžė, kad yra patenkinti, jog galėjo kalbėti apie tai, kas jiems tikrai rūpi. Ne mažiau juos nudžiugino tai, kad  iškart išgirdo atsakymus iš mokyklos administracijos atstovių. O svarbiausia, ką mokiniai akcentavo, niekas  jų nemoralizavo, kodėl jie išsakė vieną ar kitą priekaištą mokyklos vadovams ar mokytojams. Taigi vyko konstruktyvus dialogas.

Džiugu, kad daugelis mokinių turėjo galimybę kalbėti viešai ir išsakyti grupės poziciją. Jie tvirtino, kad nesijaudino, nes žinojo, kad klasės draugai gali jiems padėti ar papildyti. Be to, mokiniai buvo atsakingai pasiruošę.

Tokia netradicinė pamoka turi daug teigiamų aspektų: vienas jų – mokiniai praktiškai išbando, kaip reikia piketuoti, juk negalima girti ar kritikuoti nepateikiant svarių argumentų. Tad piketavimas padeda mokiniams mokytis ir argumentavimo meno.

Giena Kubiliūtė, istorijos mokytoja

Kovo 23 d. per pilietiškumo pamoką IIA kl. mokiniai kartu su istorijos mokytoja Asta Andžiuviene dalyvavo akcijoje „Mokomės piketuoti“.  Mokiniai turėjo galimybę išsakyti grupės nuomonę apie teigiamus ir tobulintinus LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, gimnazijos administracijos, pedagogų veiklos aspektus. Kad pasiruoštume šiam piketui, buvo skirtos  trys pamokos, iš kurių dvi pamokas mokiniai grupėse diskutavo, rašė argumentus, o trečiąją jau piketavo.

Mokiniai iš tiesų džiaugėsi, jog turėjo netradicinę pamoką ir galėjo išsakyti  savo nuomonę, pastabas, lūkesčius. Mokytoja pasidžiaugė mokinių gebėjimu pateikti argumentus, ji akcentavo, kad užduotis nebuvo lengva ypač tiems, kurie turėjo pristatyti teigiamus aspektus, juk visiems žinoma, kad kritikuoti – lengviausia.  Pamokoje dalyvavusi  pavaduotoja Audronė Saldauskienė atsakė į visus mums rūpimus klausimus.

Algita Armalaitė, IIA klasės mokinė