Džiugu, kad yra mokinių, noriai dalyvaujančių Olympis konkursuose. Svarbiausia, kad jie savo jėgas išbando ne viename, o net keliuose konkursuose.

Sveikiname šiuos I kl. mokinius:
Joną Arlauską, dalyvavusį anglų k. (I laipsnio diplomas), matematikos (II laipsnio), IT (I laipsnio), fizikos (III laipsnio) konkursuose;
Vytautą Ivanauską, dalyvavusį anglų k. (I laipsnio diplomas), matematikos (II laipsnio), geografijos (II laipsnio), fizikos  (II laipsnio) konkursuose;
Gvidą Jurgaitį, dalyvavusį anglų k. (I laipsnio diplomas), matematikos (III laipsnio), istorijos (III laipsnio), biologijos (padėka) konkursuose;
Paulių Penkauską, dalyvavusį anglų k. (I laipsnio diplomas), matematikos (II laipsnio) konkursuose;
Gytį Linkų, dalyvavusį matematikos (II laipsnio diplomas) konkurse.

Sveikiname šiuos II kl. mokinius:

Deimantę Volbekaitę, dalyvavusią lietuvių k. (II laipsnio diplomas), anglų k. (I laipsnio), matematikos (I laipsnio), IT (II laipsnio), fizikos (III laipsnio), biologijos (II laipsnio), istorijos (I laipsnio), geografijos (III laipsnio), chemijos (II laipsnio) konkursuose;

Emiliją Ivanauskaitę, dalyvavusią anglų k. (I laipsnio diplomas), matematikos (I laipsnio), biologijos (II laipsnio), chemijos (II laipsnio) konkursuose;
Korneliją Liogytę, dalyvavusią lietuvių k. (II laipsnio diplomas), anglų k. (I laipsnio), matematikos (II laipsnio), biologijos (III laipsnio) konkursuose;
Ugnę Ivanovaitę, dalyvavusią lietuvių k. (III laipsnio diplomas), anglų k. (I laipsnio), matematikos (II laipsnio), istorijos (padėka) konkursuose;
Ugnę Miškūnaitę, dalyvavusią anglų k. (I laipsnio diplomas), istorijos (I laipsnio), geografijos (III laipsnio), konkursuose.

Dėkojame matematikos mokytojui Eugenijui Buivydui, paskatinusiam daugumą šių mokinių dalyvauti konkursuose.

Deimantė Volbekaitė, IIM kl. mokinė, pelnė diplomus net iš 9 dalykų