Balandžio 23-iąją, minint Pasaulinę knygos dieną, Didždvario gimnazijos skaitykloje susirinkę Ia kl. mokiniai išklausė bibliotekos darbuotojų parengtą pranešimą „Didysis prasmės ieškotojas A. J. Greimas“. Pirmokams buvo įdomu sužinoti, kodėl gimnazijos skaitykla pavadinta šio įžymaus žmogaus vardu, apžiūrėjo A. J. Greimui skirtą literatūros parodą.

A. J. Greimas – vienas žymiausių lietuvių kilmės mokslininkų pasaulyje, semiotikas, Paryžiaus semiotikos mokyklos įkūrėjas, kalbininkas, lietuvių mitologijos tyrinėtojas. Įžymaus mokslininko gyvenimo ir darbų kelyje svarbiausią vaidmenį suvaidino prancūzų kultūra, mokslas, literatūra, menas. Tačiau jo gyvenimo periodas Lietuvoje irgi buvo labai svarbus. Būtent gyvendamas Lietuvoje 1940-1944 m. jis dėstė lietuvių ir prancūzų kalbas Šiaulių mergaičių gimnazijoje. Tad 2017 m. minint A. J. Greimo 100-ąsias gimimo metines, buvo nutarta šio įžymaus mokslininko vardu pavadinti Didždvario gimnazijos skaityklą.

Rima Dranickaitė, bibliotekos vedėja