Ip klasės mokiniai kartu su kuratore Esta Graželiūne dalyvavo pilietiškumo pamokose Šiaulių apskrities  Povilo Višinskio bibliotekoje. Mokiniai Šiaulių miesto ir krašto istorijos mokėsi ne iš vadovėlių, o žiūrėdami unikalius bibliotekoje saugomus dokumentinius vaizdo įrašus. Užsiėmimo tema –  1918 m. Vasario 16-osios aktas: signatarai ir Šiauliai. Savo žinias pasitikrino „Kahoot!“.

Be to, dalyvavome ir netradicinėje pamokoje „Lietuvos istorijos datų protmūšis“. Istorija primena mums tuos praeities įvykius ir aplinkybes, be kurių mes nežinotume, kas iš tikrųjų vyksta dabar. Dalyvaudami Lietuvos istorijos datų protmūšyje, mokiniai turėjo galimybę pasitikrinti Senųjų ir Naujųjų laikų istorijos žinias, lavinti atmintį, loginį mąstymą, ugdyti komandinio darbo įgūdžius ir puikiai leisite laiką.

Esta Graželiūnė, kuratorė