Spalio 15 d. Daivos ir Lino Šateikų ūkyje įvyko Mokinių savivaldos seimo planavimo stovykla (dalyvavo 14 seimo narių). Pasivaikščioję po didžiausią Lietuvoje morkų ir svogūnų ūkį (ekskursiją vedė buvęs didždvarietis Julius Šateika), susipažinome su naujais nariais, išsikėlėme lūkesčius, tikslus, piešėme mokinių savivaldos paveikslą.

Mūsų savivaldos paveikslas susideda iš galimybių, demokratinės mokinių veiklos, atstovavimo, idėjų generavimo, bendradarbiavimo su gimnazijos bendruomene ir kitomis institucijomis. Išsiaiškinome savivaldos tipus (renkamoji – visuotinu rinkimo būdu renkama prezidentė, savanoriškoji – mokinių seimas, atstovaujamoji –  I–IV klasių seniūnai), pagrindines savivaldos veiklas (prevencinių veiklų vykdymą, mokyklos vidaus problemų sprendimą, projektų, konferencijų ir kitų renginių organizavimą, ryšių su socialiniais partneriais užmezgimą). Juk pagrindinis savivaldos tikslas – kiekvieno nario vaidmuo ir atsakomybė, bendradarbiavimas, santykiai ir darbas.

Kokie mūsų diskusijų rezultatai? Suplanavome respublikinę mokinių savivaldos konferenciją „Kompetencijų ugdymas per emocinį intelektą“, kuri vyks 2021 m. lapkričio 18 d. Kiekvienas seimo narys prisiėmė atsakomybę, pasiskirstėme veiklomis.  O spalio 28 d. mokinių seimas vykdys mokymus I–IV klasių seniūnams.

Stovykla buvo darbinga ir smagi, juk po darbų vyko smagios naujų narių krikštynos.  Mokinių savivalda – tai galimybės, augimas, bendraminčių komanda, kuriai rūpi gimnazijos gerovė ir ateitis.

Ačiū nuostabiam gimnazijos mokinių seimui.

 Daiva Trijonienė, direktoriaus pavaduotoja