Pran­cū­zų kul­tū­ros sa­vai­tės ren­gi­niai šiais me­tais Šiau­liuo­se vy­ko balandžio 11–15 dienomis. Ši sa­vai­tė jau trečią kar­tą su­jun­gė vi­sus be­si­mo­kan­čius pran­cū­zų kal­bą. Prancūzų kalbos vaidmuo jau seniai neapsiriboja vien grožio, romantikos ir kultūros nešėjos įvaizdžiu. Prancūzų kalba, kaip profesinės veiklos kalba, plečiantis Lietuvos ir Prancūzijos ekonominiams ir verslo ryšiams, tapo svarbiu ekonominiu faktoriumi, įtaigiu karjeros veiksniu. Smagu, jos kiekvienais metais Šiauliuose gausėja mokinių būrys, kurie mokosi prancūzų kalbą.

Šiais metais Prancūzų kalbos savaitė Šiauliuose sukvietė visus išbandyti savo jėgas eilėraščių, dainų kūrimo, vertimo konkursuose bei orientacinėse varžytuvėse. Ypatingo dėmesio susilaukė degustacinė vakarienė.

Pir­mą­ją dieną Šiau­lių „Ju­ven­tos”, Jo­va­ro, „Ro­mu­vos”, Ge­gu­žių, Me­de­ly­no, „Ra­sos” pro­gim­na­zi­jų bei J. Ja­no­nio, Didžd­va­rio bei S. Šal­kaus­kio gim­na­zi­jų moks­lei­viai dalyvavo nuotoliniame (zoom aplinkoje) prancūziškų eilėraščių ir dainų konkurse. Ge­riau­sie­ms (I vietą laimėjo Didždvario gimnazijos bei Jovaro progimnazijos mokiniai, II vietą – J. Janonio gimnazijos mokinys) bu­vo įteikti pri­zai.

Antrąją dieną buvo apdovanoti respublikinio komiksų konkurso „Misija – Marsas“ nugalėtojai. Bendradarbiaujant su Šiaulių Jaunųjų technikų centru, toks konkursas Lietuvoje surengtas pirmą kartą. Moksleiviai turėjo galimybę jam pasiruošti dalyvaudami komiksų kūrimo dirbtuvėse vasario–kovo mėnesiais. Smagu, kad konkurse dalyvavo daugiau nei 120 moksleivių iš visų Lietuvos mokyklų, o geriausiems buvo įteikti ŠJTC diplomai.

Tre­čio­ji die­na bu­vo skir­ta iš­ban­dy­ti jė­gas orien­ta­ci­nė­je fo­to ke­lio­nė­je „Prancūziški Šiauliai“, kurioje pirmąją vietą laimėjo Jovaro progimnazijos komanda, antrąja ir trečiąja vietas pasidalijo Didždvario gimnazijos bei „Romuvos“ progimnazijos moksleiviai. Vie­nin­te­lė foto kelionės są­ly­ga – tar­pu­sa­vyje kal­bė­tis tik pran­cū­ziš­kai.

Ketvirtoji diena tapo rimtu išbandymu vertimo mėgėjams. Konkursas vyko J. Janonio gimnazijoje (9–12 kl.) ir Jovaro progimnazijoje (6–8 kl.). Čia  jėgas išbandė „Ju­ven­tos”, Jo­va­ro, „Ro­mu­vos”, Ge­gu­žių, Me­de­ly­no ir  „Ra­sos” pro­gim­na­zi­jų bei J. Ja­no­nio, Didžd­va­rio ir S. Šal­kaus­kio gim­na­zi­jų moks­lei­viai.

Na, o šios dienos vakare moksleivius, jų tėvelius bei šiauliečius, mylinčius prancūzų kalbą ir prancūzų virtuvę, šeimos restoranas „Trys“ pakvietė į degustacinę vakarienę. Skambant neprilygstamosios Édith Piaf dainoms, svečiai degustavo pietų Prancūzijos regiono tradicinius patiekalus (juos prancūziškai ir lietuviškai pristatė Didždvario gimnazistės).

Su kiekviena naujai išmokta kalba  gauname naują gyvenimą, juk susipažįstame su šalimi, jos kultūra ir žmonėmis.

Jūratė Šimkuvienė, prancūzų k. mokytoja