Vasario 17 d.  Didždvario gimnazija šalies lietuvių kalbos ir literatūros mokytojus pakvietė į tradicinę metodinę-praktinę konferenciją „Lietuvių kalbos ir literatūros mokymo problemos ir aktualijos“. Šiemet orientuotasi į literatūrinį ugdymą. Konferencijos koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja Audronė Saldauskienė, pasveikinusi per septyniasdešimt konferencijos dalyvių, teigė, kad pernai buvo sąmoningai atsisakyta organizuoti šią konferenciją nuotoliniu būdu dėl negalėjimo realizuoti abu konferencijos tikslus: 1. pasidalyti savo gerąja patirtimi, 2. susitikti, susipažinti ir pabendrauti. Ji išreiškė viltį, kad galbūt  abu šiuos tikslus pavyks įgyvendinti kitais metais.

Plenariniame konferencijos posėdyje kalbėjo  literatūrologas, rašytojas, kritikas, vadovėlių autorius, VU Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedros docentas, dr. Regimantas Tamošaitis, kuris analizavo XX a. antrosios pusės moterų kuriamos literatūros savitumą. Įdomių įžvalgų pateikta V. Juknaitės, R. Šerelytės, L. S. Černiauskaitės  prozoje. Literatūrologas kvietė klausytojus įsigilinti į moterų sukurtą meninį pasaulį: didžiosios gyvenimo dramos vyksta ne aikštėse, viešose erdvėse, o privačioje aplinkoje – moterys kovoja už gyvybę, už savo atžalas, dažnai jos vaizduojamos kaip seksualinis objektas.

14 mokytojų iš Šiaulių, Kėdainių, Plungės, Tauragės, Kauno, Vilniaus mokyklų pasidalijo savo patirtimi. Pranešimų temos buvo labai įvairios: nuo gilinimosi į literatūros kūrinių analizę iki tikslingo metodų taikymo pamokose bei dalykų integracijos. Pavyzdžiui, KTU inžinerijos licėjaus mokytoja Jolita Stanionienė pakvietė visus įsigilinti į poeto J. V. Gėtės biografiją (pranešimas „J. V. Gėtės biografija. Taip pat ir truputį kitaip“), Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokytoja Aldona Šliažaitė kalbėjo apie poeto V. Mačernio kūrybą (pranešimas „Vytautas Mačernis: pamokų ciklas ir idėjos“), Šiaulių S. Daukanto gimnazijos mokytoja Lolita Narbutienė – apie dovanojimo ir dėkingumo kultūrą, atsispindinčią Šatrijos Raganos kūryboje (pranešimas „Dovanojimo ir dėkingumo kultūra Šatrijos Raganos „Sename dvare“),  Šiaulių J. Janonio gimnazijos mokytojas Rimvydas Sruogis visus nukėlė į baroko epochą ir garsiausią to laikmečio lietuvių kūrėją M. K. Sarbievijų (pranešimas „Kaip aktualizuoti Sarbievijų?“). Daug dėmesio mokytojai skyrė tarpdalykinei integracijai: pavyzdžiui, Plungės „Saulės“ gimnazijos mokytoja Rita Barniškienė pristatė integruotą lietuvių kalbos, dailės ir muzikos pamoką „I. Simonaitytės gyvenimas ir kūryba“, LSMU gimnazijos mokytoja Gitana Liaudinskienė – lietuvių kalbos ir dailės integruotą projektą „Haiku kūrimas ir iliustravimas“. Džiugu, kad visada savo patirtį pristato ir mūsų gimnazijos lituanistės: mokytoja Janina Dombrovskienė atskleidė auklėjamojo romano analizės galimybes, mokytoja Živilė Muzikevičiūtė pristatė pamokų ciklą, skirtą I. Merui ir jo kūrybai.

Mokytojai pasidžiaugė, kad galėjo išgirsti  visus pranešimus (darbas vyko vienoje sekcijoje), aptarė, ką kitais metais norėtų išgirsti  plenariniame posėdyje.

Jolanta Valančienė, lietuvių k. mokytoja