Šiaulių Didždvario gimnazijai suteikta aukščiausia Europos mokyklų tinklo akreditacija STEM srityje – STEM mokyklos ekspertės ženklas.

Didždvario gimnazija įsivertino savo STEM veiklą pagal 21 kriterijų, apibrėžiantį STEM mokyklą. Šie kriterijai apima mokymą, darbuotojų profesinį tobulėjimą, mokyklos infrastruktūrą, dėmesį STEM temoms ir kompetencijoms, tarpdalykinį mokymą, STEM mokymo kontekstualizavimą.

Gimnazija aktyviai siekia personalizuoto, problemų sprendimu ir projektine veikla bei tyrinėjimu grindžiamo gamtos ir tiksliųjų mokslų mokymo. Be to, didelis dėmesys skiriamas ryšiams su įmonėmis, mokinių tėvais ir globėjais, kitomis mokyklomis, švietimo platformomis, universitetais, tyrimų centrais ir vietos bendruomenėmis.

Gimnazija nuosekliai dirba, siekdama plėtoti mokinių gebėjimus bei susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika. Projektas ir platforma, suteikusi STEM mokyklos ekspertės ženklą, padeda mokykloms tobulinti STEM ugdymo veiklas bei skatina bendradarbiavimą su įvairiomis suinteresuotomis šalimis. Mokykloms suteikiami būtini įrankiai ir metodinė parama siekiant įtraukti mokinius, mokytojus bei kitas suinteresuotas šalis į STEM veiklas.

STEM mokyklos ekspertės ženklo suteikimas Didždvario gimnazijai – puikus įvertinimas, rodantis mokyklos siekį užtikrinti kokybišką ir šiuolaikišką mokymą.

Rasa Zvilnaitė, neformalaus švietimo mokytoja