2021 m. spalio 21 – gruodžio 6 dienomis į Šiaulių Didždvario gimnaziją skubėjo net dvylikos Šiaulių miesto mokyklų mokiniai. Tikslas – STEAM užsiėmimai biologijos, chemijos, fizikos laboratorijose. Buvo vykdomos dvi programos: STEAM JUNIOR Didždvaryje (8 miesto  mokyklos, 184 mokiniai) ir STEAM Didždvaryje (8 mokyklos, 197 mokiniai). Šiaulių miesto mokyklų mokiniams buvo sudarytos galimybės gilesniam praktiniam STEAM mokymuisi – perėjimui nuo teorinio prie praktinio, patyriminio, empirinio pažinimo paremto mokymo. Mokiniams buvo suteikta puiki galimybė domėtis STEAM sritimis plėtojant bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

STEAM – tai tiksliųjų, gamtos, technologijų, inžinerijos mokslų ir menų bei dizaino sintezė. STEAM ugdymas suprantamas kaip tarpdalykinis, integruotas mokymas(is). Siekiant didinti mokinių, kurie mokosi gamtos mokslų skaičių ir šių dalykų patrauklumą, reikalingas aktyvaus mokymosi metodų taikymas, ypač probleminis, tyrinėjimu grindžiamas mokymas(is). Didždvario gimnazijoje STEAM programos išskirtinumas tas, kad mokiniai, dalyvaudami 10 užsiėmimų, galėjo patobulinti trijų dalykų (biologijos, chemijos, fizikos) dalykines kompetencijas ir  atlikti praktinius tiriamuosius darbus. Užsiėmimuose buvo ugdomos ir menų, matematikos, inžinerijos kompetencijos bei bendravimo, bendradarbiavimo ir asmeninės kompetencijos. Programos dalyviai praktinius darbus atliko individualiai arba poromis. Pasirinktas veiklų metodas leido ugdyti gebėjimą diskutuoti, dirbti individualiai ar komandoje, priimti teisingus sprendimus.

Dalyviai įgijo žinių, atliko praktinius darbus:

 • jie susipažino ir išbandė mišinio išskirstymo būdus, savarankiškai gebėjo išskirstyti geležies, smėlio ir valgomosios druskos mišinį;
 • susipažino su vandens fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis, išsiaiškino, kodėl ne visi kūnai išsilaiko vandens paviršiuje;
 • susipažino su veidrodžio gamybos istorija, pasigamino veidrodį mėgintuvėlį;.
 • susipažino su tirpalų gamyba, medžiagų tankiais, išsiaiškino spalvų maišymo principus ir pagamino spalvoto cukraus piramidę;
 • įgijo žinių apie organines medžiagas, esančias maisto produktuose, nustatė angliavandenius, baltymus, riebalus,  išsiaiškino jų poreikį bei poveikį organizmui;
 • mikroskopu mokėsi atpažinti šieno mirkinyje dažniausiai aptinkamus mikroorganizmus;
 • pasigamino svogūno epidermio ir burnos epitelio ląstelių preparatus, juos  tyrinėjo šviesiniu mikroskopu, palygino augalines ir gyvūnines ląsteles;
 • įgijo žinių apie magnetų veikimo principus, jo stiprumą, pasigamino magnetą;
 • įgijo žinių apie kūno (kūnų sistemų) pusiausvyrą, inžinerinius subtilumus konstruojant mechanines konstrukcijas.

 

STEAM veiklos naudingos pačiam besimokančiajam, nes:

 • mokymąsi daro prasmingą ir įdomų;
 • įgalina savo turimą patirtį peržiūrėti, atnaujinti, sisteminti, plėtoti;
 • lengviau suvokti naują informaciją, ugdytis gebėjimus;
 • sujungia įgytą patirtį, susieja tarpusavyje;
 • užtikrinamas teorijos ir praktikos ryšys, nes patirtis įgyjama praktikoje.

Mokinių mintys po STEAM veiklų:

„Džiaugiuosi Švietimo sistemos sprendimu rengti tokias veiklas, kaip STEAM. Tai tikrai paruošia praktikai, suteikia galimybę panaudoti teoriją ir įgytas žinias pritaikyti atliekant eksperimentus.“ Matas

„Aš manau, kad šie užsiėmimai ir bandymai leido man susipažinti su realia laboratorija ir priemonėmis. Jau žinosiu, ko maždaug tikėtis gimnazijoje ir kaip elgtis su laboratorijoje esančiomis priemonėmis. Buvo įdomu. Visi bandymai išmokė mane ko nors naujo.“ Austėja

 „Man labai patiko eksperimentai. Sužinojau daug apie skirtingas medžiagas ir pamačiau labai daug. Tikrai manau, kad verta ir naudinga atlikti praktinius darbus.“ Goda

 „Labai patiko. Buvo viskas įdomu, naudinga. Labai daug ką sužinojau. Gaila, kad tik 10 dienų, net nepajutome. Ačiū Jums, kad suteikėte tokią galimybę.“ Lukas

„Aš manau, jog šios veiklos buvo labai naudingos, nes įgijome daug patirties. Sužinojau tai, ko nežinojau. Ačiū už tokią patirtį.“ Nojus

Chemijos mokytoja ekspertė Virginija Savickaitė, biologijos mokytojos metodininkės Kristina Muraškienė ir  Danguolė Vaičekauskienė, fizikos vyresnioji mokytoja Rima Valčiukienė