STEAM Didždvaryje

Pradžia/Mokslo metai/STEAM Didždvaryje

STEAM eksperimentai Didždvario gimnazijoje

2024-06-11T08:27:03+03:00

2023 m. balandžio – gruodžio mėn. Šiaulių Didždvario gimnazijoje vyko STEAM eksperimentai miesto mokyklų mokiniams. Projektą finansavo Šiaulių miesto savivaldybė.  Programos tikslas – STEAM praktinės veiklos biologijos, chemijos, fizikos laboratorijose. Įvykdytos dvi programos: STEAM Junior Didždvaryje (10 miesto  mokyklų, 225 mokiniai) ir STEAM Didždvaryje (10 mokyklų, 242 mokiniai). Praktines veiklas vykdė biologijos mokytojos metodininkės: Kristina Muraškienė ir  Danguolė Vaičekauskienė, chemijos mokytoja ekspertė Virginija Savickaitė, fizikos mokytoja metodininkė Rima Valčiukienė. Šiaulių miesto mokyklų mokiniams buvo sudarytos galimybės išsamesniam praktiniam STEAM mokymui(si): perėjimui nuo teorinio prie praktinio, patyriminio, empirinio pažinimo paremto mokymosi. Mokiniams, plėtojant bendrąsias ir dalykines kompetencijas, buvo suteikta galimybė daugiau

STEAM eksperimentai Didždvario gimnazijoje2024-06-11T08:27:03+03:00

STEAM Didždvaryje 2023 startuoja

2024-06-11T08:28:08+03:00

Šiaulių Didždvario gimnazijos gamtos mokslų mokytojos pateikė paraišką Šiaulių miesto savivaldybei STEAM ir STEAM JUNIOR finansavimui gauti. Džiaugiamės, kad „STEAM Didždvaryje 2023“ ir  „STEAM JUNIOR Didždvaryje 2023“ programos buvo patvirtintos. Kviečiame Šiaulių miesto mokyklų mokinius dalyvauti STEAM programose. Gamtos mokslų mokytojos

STEAM Didždvaryje 2023 startuoja2024-06-11T08:28:08+03:00

STEAM veiklos miesto mokyklų mokiniams

2024-06-11T08:26:07+03:00

Nuo 2022 m. gegužės 2 d. iki lapkričio 25 d. Didždvario gimnazijoje vyko STEAM veiklos miesto mokyklų mokiniams Programos tikslas –  STEAM užsiėmimai biologijos, chemijos, fizikos laboratorijose. Įvykdytos dvi programos: STAEM Junior Didždvaryje (5 miesto  mokyklos, 115 mokinių) ir STEAM Didždvaryje (10 mokyklų, 234 mokiniai). Praktines veiklas vykdė biologijos mokytojos metodininkės Kristina Muraškienė ir  Danguolė Vaičekauskienė, chemijos mokytoja ekspertė Virginija Savickaitė, fizikos mokytoja metodininkė Rima Valčiukienė. Šiaulių miesto mokyklų mokiniams buvo sudarytos galimybės išsamesniam praktiniam STEAM mokymui(si), perėjimui nuo teorinio prie praktinio, patyriminio, empirinio pažinimo paremto mokymo. Mokiniams buvo suteikta galimybė domėtis STEAM sritimis ir plėtoti bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

STEAM veiklos miesto mokyklų mokiniams2024-06-11T08:26:07+03:00

STEAM Didždvaryje

2024-06-11T08:27:39+03:00

2021 m. spalio 21 – gruodžio 6 dienomis į Šiaulių Didždvario gimnaziją skubėjo net dvylikos Šiaulių miesto mokyklų mokiniai. Tikslas – STEAM užsiėmimai biologijos, chemijos, fizikos laboratorijose. Buvo vykdomos dvi programos: STEAM JUNIOR Didždvaryje (8 miesto  mokyklos, 184 mokiniai) ir STEAM Didždvaryje (8 mokyklos, 197 mokiniai). Šiaulių miesto mokyklų mokiniams buvo sudarytos galimybės gilesniam praktiniam STEAM mokymuisi – perėjimui nuo teorinio prie praktinio, patyriminio, empirinio pažinimo paremto mokymo. Mokiniams buvo suteikta puiki galimybė domėtis STEAM sritimis plėtojant bendrąsias ir dalykines kompetencijas. STEAM – tai tiksliųjų, gamtos, technologijų, inžinerijos mokslų ir menų bei dizaino sintezė. STEAM ugdymas suprantamas kaip tarpdalykinis, integruotas

STEAM Didždvaryje2024-06-11T08:27:39+03:00
Go to Top