Nuo 2022 m. gegužės 2 d. iki lapkričio 25 d. Didždvario gimnazijoje vyko STEAM veiklos miesto mokyklų mokiniams

Programos tikslas –  STEAM užsiėmimai biologijos, chemijos, fizikos laboratorijose. Įvykdytos dvi programos: STAEM Junior Didždvaryje (5 miesto  mokyklos, 115 mokinių) ir STEAM Didždvaryje (10 mokyklų, 234 mokiniai). Praktines veiklas vykdė biologijos mokytojos metodininkės Kristina Muraškienė ir  Danguolė Vaičekauskienė, chemijos mokytoja ekspertė Virginija Savickaitė, fizikos mokytoja metodininkė Rima Valčiukienė.

Šiaulių miesto mokyklų mokiniams buvo sudarytos galimybės išsamesniam praktiniam STEAM mokymui(si), perėjimui nuo teorinio prie praktinio, patyriminio, empirinio pažinimo paremto mokymo. Mokiniams buvo suteikta galimybė domėtis STEAM sritimis ir plėtoti bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Didždvario gimnazijoje įgyvendinamos STEAM programos išskirtinumas tas, kad mokiniai, dalyvaudami užsiėmimuose, galėjo tobulinti savo trijų gamtos dalykų: biologijos, chemijos ir fizikos, dalykines kompetencijas. Užsiėmimuose buvo ugdomos ir menų, matematikos, inžinerijos kompetencijos,  bendravimo ir  bendradarbiavimo bei asmeninės kompetencijos.

Programos dalyviai eksperimentus atliko individualiai arba poromis. Pasirinkti veiklų metodai sudarė galimybę dirbti komandoje, argumentuotai diskutuoti, priimti sprendimus.

Atlikdami praktines veiklas mokiniai gebėjo atlikti šias veiklas:

 • susipažino ir išbandė mišinio išskirstymo būdus, savarankiškai gebėjo išskirstyti geležies, smėlio ir valgomosios druskos mišinį;
 • susipažino su vandens fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis, išsiaiškino, kodėl ne visi kūnai išsilaiko vandens paviršiuje;
 • susipažino su veidrodžio gamybos istorija, pasigamino veidrodį-mėgintuvėlį;
 • susipažino su tirpalų gamyba, medžiagų tankiais, išsiaiškino spalvų maišymo principus ir pagamino spalvoto cukraus piramidę;
 • pasigamino dirbtinių ikrų ir sužinojo apie eksperimento pritaikomumą buityje, pramonėje;
 • gebėjo paruošti mikropreparatus;
 • mikroskopu mokėsi atpažinti šieno mirkinyje dažniausiai aptinkamus mikroorganizmus;
 • pasigamino svogūno epidermio ir burnos epitelio ląstelių mikropreparatus, juos tyrinėjo šviesiniu mikroskopu, palygino augalines ir gyvūnines ląsteles;
 • įgijo žinių apie magnetų veikimo principus, jo stiprumą, pasigamino magnetą;

– įgijo žinių apie kūno (kūnų sistemų) pusiausvyrą, inžinerinius subtilumus konstruojant mechanines konstrukcijas.

 

STEAM veiklos aktualios mokiniams, nes:

 • mokymąsi daro prasmingą ir įdomų;
 • įgalina savo turimą patirtį tobulinti, sisteminti ir plėtoti;
 • sudaro galimybes lengviau suvokti naują informaciją, ugdytis naujus gebėjimus;
 • apjungia ir susieja įgytą patirtį;
 • užtikrina teorijos ir praktikos ryšį;
 • padeda priartėti prie mokinių laukiančių iššūkių ir būsimos profesijos pasirinkimo.

Kristina Muraškienė ir  Danguolė Vaičekauskienė, biologijos mokytojos