2023 m. balandžio – gruodžio mėn. Šiaulių Didždvario gimnazijoje vyko STEAM eksperimentai miesto mokyklų mokiniams. Projektą finansavo Šiaulių miesto savivaldybė.  Programos tikslas – STEAM praktinės veiklos biologijos, chemijos, fizikos laboratorijose. Įvykdytos dvi programos: STEAM Junior Didždvaryje (10 miesto  mokyklų, 225 mokiniai) ir STEAM Didždvaryje (10 mokyklų, 242 mokiniai). Praktines veiklas vykdė biologijos mokytojos metodininkės: Kristina Muraškienė ir  Danguolė Vaičekauskienė, chemijos mokytoja ekspertė Virginija Savickaitė, fizikos mokytoja metodininkė Rima Valčiukienė.

Šiaulių miesto mokyklų mokiniams buvo sudarytos galimybės išsamesniam praktiniam STEAM mokymui(si): perėjimui nuo teorinio prie praktinio, patyriminio, empirinio pažinimo paremto mokymosi. Mokiniams, plėtojant bendrąsias ir dalykines kompetencijas, buvo suteikta galimybė daugiau domėtis STEAM sritimis. STEAM – tai tiksliųjų, gamtos, technologijų, inžinerijos mokslų, menų bei dizaino sintezė. Praktinis veiklų atlikimas suprantamas kaip tarpdalykinis, integruotas mokymas(is).

Didždvario gimnazijoje STEAM programos išskirtinumas tas, kad mokiniai, dalyvaudami užsiėmimuose, galėjo tobulinti savo dalykines kompetencijas visų trijų gamtos mokslų (biologijos, chemijos ir fizikos). Užsiėmimuose  ugdomos šios kompetencijos: komunikavimo, kūrybiškumo, kultūrinės, socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos.

Programos dalyviai eksperimentus atliko individualiai arba poromis. Pasirinkti veiklų metodai sudarė galimybę ugdyti gebėjimą diskutuoti, dirbant komandoje priimti teisingus sprendimus.

Atlikdami praktines veiklas, mokiniai susipažino ir išbandė mišinio išskirstymo būdų, savarankiškai gebėjo išskirstyti geležies, smėlio ir valgomosios druskos mišinį; susipažino su vandens fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis, išsiaiškino, kodėl ne visi kūnai išsilaiko vandens paviršiuje; susipažino su veidrodžio gamybos istorija, pasigamino veidrodį-mėgintuvėlį; susipažino su tirpalų gamyba, medžiagų tankiais, išsiaiškino spalvų maišymo principus ir pagamino spalvoto cukraus piramidę; pasigamino dirbtinių ikrų ir sužinojo apie eksperimento pritaikomumą buityje, pramonėje; mikroskopu mokėsi atpažinti šieno mirkinyje dažniausiai aptinkamus mikroorganizmus; pasigamino svogūno epidermio ir burnos epitelio ląstelių mikropreparatus, juos  tyrinėjo šviesiniu mikroskopu, palygino eukariotines ląsteles; įgijo žinių apie magnetų veikimo principus, jo stiprumą, pasigamino magnetą; įgijo žinių apie kūno (kūnų sistemų) pusiausvyrą, inžinerinius subtilumus konstruojant mechanines konstrukcijas; išanalizavo ir įvardijo augalų vytimo priežastis ir pasekmes.

STEAM veiklos mokymąsi darp prasmingą, aktualų, nes įgalina savo turimą patirtį tobulinti, sisteminti ir plėtoti; padeda  lengviau suvokti naują informaciją, ugdytis naujus gebėjimus; apjungia ir susieja įgytą patirtį; užtikrina teorijos ir praktikos ryšį; padeda priartėti prie mokinių, laukiančių iššūkių ir būsimos profesijos pasirinkimo.

Mokinių mintys apie veiklas: „Mano mėgstamiausia veikla fizikos užsiėmimuose – magnetų gamyba, biologijos – kai tyrėme savo ląsteles“; „Labai sudomino darbas su lazerinėmis staklėmis“; „Labiausiai patiko gaminti ikrus bei atlikti spalvų burtus“; „Didždvario gimnazija suteikė daug įspūdžių: mokytojai moka sudominti, įdomu atlikti eksperimentus. Tikrai būtų labai malonu čia sugrįžti“.

Kristina Muraškienė ir Danguolė Vaičekauskienė, biologijos mokytojos, Rima Valčiukienė, fizikos mokytoja, Virginija Savickaitė, chemijos mokytoja