Gegužės 26 – birželio 3 d. gimnazijos  II ir III klasių mokiniai, lydimi  biologijos mokytojų: Kristinos Muraškienės  ir Danguolės Vaičekauskienės, dalyvavo STEAM veiklose VU Šiaulių akademijoje ir Šiaulių valstybinėje  kolegijoje.  Mokiniai turėjo galimybę dirbti moderniose  laboratorijose, naudotis jų  laboratorine įranga, įvairiais matavimo prietaisais bei medžiagomis.

Šiaulių akademijoje gimnazistai atliko tiriamuosius darbus: „Dirbtinis inkstas’’, kuris parodė medžiagų judėjimą per plazminę membraną, „Mielių lenktynės’’ – stebėjo ištirpusių dalelių difuzijos želatinos terpėje greitį priklausomai nuo jų dydžio ir temperatūros. Taip pat tyrė cheminių medžiagų kelionę burokėlių ląstelėse veikiant skirtingų koncentracijų etilo alkoholio tirpalu.

Šiaulių valstybinėje kolegijoje mokiniai buvo supažindinti su vandens ištekliais, jų reikšme, geriamo vandens sauga ir jo kokybe.  Dalyviai atliko vandens kokybei nustatyti fizikinius ir cheminius tyrimus, nustatė nitratų, nitritų ir  amonio kiekį geriamąjame vandenyje. Buvo tirtas   šulinio, vandentiekio, gręžinio vanduo.

Gimnazistai, nustatydami vandens teršalus, įgijo praktinių gebėjimų, sužinojo, kokia yra vandens kokybė  ir kodėl šulinio vandenį reikia reguliariai tirti.

STEAM veiklos skatina bendradarbiavimą ir bendravimą eksperimentuojant ir gilinant žinias, kurias galima panaudoti atliekant tiriamuosius darbus.

Kristina Muraškienė ir Danguolė Vaičekauskienė, biologijos mokytojos