Mūsų gimnazija, būdama Lietuvos STEM mokyklų tinklo nare, 2021 m. lapkričio mėn. savo dvejų metų veiklą įsivertino tarptautiniame STEM ženklo portale STEM School Label. STEM veiklas įsivertinome pagal platformoje pateiktus kriterijus: mokyklos infrastruktūra, vadovavimas mokyklai ir mokyklos kultūra, ryšiai, darbuotojų profesinis tobulėjimas, ugdymo programų pritaikymas, mokymas, vertinimas. Ši platforma yra puiki erdvė bendrauti, keistis gerąja patirtimi, prašyti patarimų, pasakoti apie sudėtingus atvejus ir rasti išeitis.

Sulaukėme ir vertinimo –  mūsų gimnazijai suteiktas kompetentingas STEM School Label mokyklos ženklas! Gautas ženklas įpareigoja organizuoti veiklas, skatinančias domėjimąsi STEM mokslais, mokyti(s) aktyviai bendradarbiaujant, dirbant grupėse, sprendžiant realias gyvenimo problemas, eksperimentuojant, lankantis netradicinėse aplinkose.