Didždvario gimnazija, būdama Lietuvos STEM mokyklų tinklo nare, 2023 m. lapkričio mėn. savo dvejų metų veiklą įsivertino tarptautiniame STEM ženklo portale STEM School Label.

Gimnazijos veiklą įsivertinome pagal STEM mokyklos ženklo platformoje pateiktą kriterijų sąrašą: mokyklos infrastruktūra, vadovavimas mokyklai ir mokyklos kultūrą, ryšiai, darbuotojų profesinis tobulėjimas, ugdymo programų pritaikymas, mokymas, vertinimas.

Dvejų metų gimnazijos veikla STEAM srityje sulaukė įvertinimo – prieš dvejus metus suteiktas Kompetetingas STEM mokyklos ženklas pakeistas į Patyrusios STEM mokyklos ženklą. Taip pažymėtas pažangus požiūris į mokyklos STEM strategiją.