Ar mokame pamokose įgytas žinias pritaikyti praktiškai? Kovo 26 d. II kl. mokiniai per integruotą patirtinės veiklos dieną turėjo galimybę atsakyti į šį klausimą ir pasitikrinti, ar geba dirbti komandose, pasiskirstyti veiklas, bendradarbiauti, lyderiauti ir pasiekti norimą rezultatą. Projekto „Mano svajonių tiltai“ tikslas – pagal nurodytus matmenis iš antrinių žaliavų padaryti tilto maketą. Tam, kad jis būtų padarytas, teko pritaikyti pamokose, įvadinėje projekto dalyje įgytas žinias, aktyviai bendradarbiauti grupėse, konsultuotis su matematikos, dailės, lietuvių k. mokytojais.

Projekto koordinatorė – fizikos mokytoja Rima Valčiukienė visą veiklos dieną suskirstė į 4 dalis. 1 dalyje mokiniai susipažino su Lietuvos tiltų istorija, jų rūšimis, sužinojo, kodėl tiltai kartais griūva. O čia jau reikėjo fizikos, chemijos žinių. Mokiniams buvo suteikta informacija, kokiose Lietuvos aukštosiose mokyklose galima įgyti tiltų statytojų profesiją. Anot mokinių, 2 projekto dalis buvo pati sudėtingiausia, nes reikėjo išspręsti matematikos, chemijos, fizikos uždavinius ir sužinoti, į ką reikia atkreipti dėmesį tikriesiems tiltų statytojams. Atlikdami šią užduotį, mokiniai turėjo galimybę patys pasirinkti, kurio dalyko užduotis atliks. Buvo sudarytos sąlygos pasinaudoti grupės narių pagalba. 3 dalyje, kai klasės mokiniai buvo pasiskirstę į naujas grupes, jiems reikėjo kūrybiškumo, sumanumo, išradingumo ir susikalbėjimo. Dirbdami grupėse, mokiniai piešė, braižė tilto eskizą ir pagal jį gamino tiltą. Mokiniai sulaukė ir dailės mokytojos J. Ratnikienės patarimų, juk tiltas turi būti ir stiprus, ir gražus. Kiekvienoje klasėje buvo dar viena grupė. Jos nariai stebėjo savo klasiokų veiklą ir viską fiksavo. „Žurnalistų“ grupė fotografavo, ėmė interviu apie tilto gamybą ir ruošė pristatymą. Juos konsultavo jų klasių lietuvių kalbos mokytoja.

Išklausę visų klasių pristatymus ir surengę tiltų maketų parodą, II kl. mokiniai sėkmingai baigė integruotos dienos veiklą. Tokiai mokinių veiklai pasirengti ir ją įgyvendinti reikėjo kolegialios matematikos, fizikos, chemijos, lietuvių k., dailės mokytojų, klasių kuratorės ir administracijos bendradarbiavimo.

Romualda Pupinytė, direktoriaus pavaduotoja