Gegužės 15 d. vyko Didždvario gimnazijos mokytojų atestacijos komisijos posėdis, kuriame fizinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija buvo suteikta Mindaugui Dabkevičiui.