Gruodžio 14 d. Europos solidarumo korpuso savanorė Nini Shaorshadze dalyvavo tarptautinėje mokinių konferencijoje „Mums rūpi ir mes dalijamės“ (We Care and We Share), kurią organizavo Šiaulių r. savivaldybės Kuršėnų Jaunimo reikalų taryba.

Savanorė jaunimui pristatė Europos solidarumo korpuso programą, galimybes jaunimui atlikti savanoriškas veiklas Europos sąjungoje ir šalyse partnerėse, įgyti naujų žinių, ugdyti savo asmenybę.

Konferencijos tikslas – padėti besimokančiajam tapti brandžia asmenybe, realizuoti savo galias ir kurti bendrą ateitį, grindžiamą asmens, visuomenės ir planetos gerove (ugdyti pilietišką asmenybę, kuri supranta globalaus pasaulio problemas ir prisideda prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, kritiškai mąsto ir dalijasi atsakomybe už aplinką – ne tik aktyviai domisi vykstančiais procesais, bet ir inicijuoja bei dalyvauja pokyčiuose vykstančiuose vietos mastu

Gruodžio 8 d. kartu su ES programų jaunimui regionine konsultante Šiaulių apskrityje Sonata Dedūraite, Nini Shaorshadze dalyvavo kuršėnų Jaunimo tarybos organizuotame Tarptautinė Savanorystės dienos paminėjime. Savanorė iš Sakarvelo pristatė savo savanorystės patirtį. Pasakojo, kas paskatino rinktis savanorystę, kuo ši patirtis vertinga.