Lapkričio 28 d. Didždvario gimnazijos komanda dalyvavo Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje vykusiame XIII-ame Teodoro Grotuso gamtos mokslų eksperimentų konkurse. Mūsų gimnaziją atstovavo šeši dvyliktokai: du biologai, du chemikai ir du fizikai.

Po konkurso atidarymo ir keletos paskaitų konkurso dalyviai buvo išskirstyti į kabinetus pagal gamtos mokslus, kuriuos atstovavome. Fizikams teko ištirti vielos savitąją varžą, nežinant jos varžos ar ilgio, bei nubraižyti stiprio priklausomybės nuo varžos grafiką. Mums buvo duotos priemonės elektros grandinėms jungti bei matematiniai svyruokliai. Džiaugiamės, kad atpažinome matematinės svyruoklės paskirtį, it manipuliuojant įvairiais grandinės jungimo būdais apskaičiavome vielos savitąją varžą. Chemikai atliko mišinio komponentų masės nustatymo tūrinės analizės metodu eksperimentą, o biologai tyrė organizmų organų pakitimus ir ekologiją.

Bendroje įskaitoje užėmėme I vietą!

Meda Remeikaitė, IVa, Emilija Skiutė, IVb