Seniausiose Šiaulių Didždvario ir J. Janonio gimnazijose gyvuoja tradicija, atsiradusi daugiau nei prieš aštuoniasdešimt metų. Tai Užgavėnių šventė, sujungianti abiejų gimnazijų bendruomenes. Seniau mergaitės iš Didždvario gimnazijos ir berniukai iš J. Janonio gimnazijos rinkdavosi kartu pasivaišinti blynais. Gimnazijoms tapus mišriomis, tradicija kartu švęsti Užgavėnes išliko: vienais metais didždvariečiai lankosi J. Janonio gimnazijoje, o kitais – janoniečiai atkeliauja į Didždvarį.

Vasario 13 d. Didždvario gimnazijoje susitiko gimnazijų mokinių savivaldų atstovai. Jie skanavo blynus, žaidė žaidimus, diskutavo ir dalijosi naujomis bendradarbiavimo idėjomis. Tradiciškai susitinka ne tik mokiniai, bet ir gimnazijų vadovų komandos.