Spalio 23 d.  gimnazijos švietimo pagalbos specialistės susitiko su VšĮ „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro“ darbuotojomis, kurios pristatė biuro veiklą, teikiamas paslaugas jaunimui ir ugdymo įstaigoms, vykdomus projektus. Susitikime buvo aptartos gimnazijos ir biuro bendradarbiavimo galimybės, suplanuotos bendros veiklos, kurios bus įgyvendintos artimiausiu metu. Jau lapkričio mėnesį į gimnaziją atvyks biuro specialistai, kurie klasių valandėlėse ves užsiėmimus gimnazistams apie priklausomybes, patyčias, teisės pažeidimus, savanorystę, įsidarbinimą vasarą ir kt.

Spalio 27 d. gimnazijos socialinė pedagogė Laura Gerulė ir klasių kuratorė Jurgita Dembinskienė dalyvavo VšĮ „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro“ organizuojamoje apskritojo stalo diskusijoje apie veiksmingų jaunimo problemų sprendimo metodų paiešką, susipažino su atvira jaunimo erdve OPEN .

Džiaugiamės šiltomis pirmojo susitikimo akimirkomis, užsimezgusia draugyste ir galimybe bendradarbiauti!

Laura Gerulė, socialinė pedagogė

Nuotraukos renginio organizatorių