2022-06-23 (ketvirtadienis) vadovėlius jiems patogiu laiku grąžina abiturientai. Abiturientai vadovėlius privalo grąžinti iki birželio 23 d.

PASTABOS

  1. Vadovėliai turi būti tvarkingi, suklijuoti
  2. Su savimi turėkite skaitytojo bilietą
  3. Prašome laikytis grafiko
  4. Prašome abiturientų birželio 8, 9 d. vadovėlių į biblioteką nenešti.

Biblioteka dirbs iki liepos 15 d.

Rima Dranickaitė, bibliotekos vedėja