Tarptautinio bakalaureato diplomo programos (TBDP) mokiniai bei anglų kalbos mokytoja Alla Chvostova dalyvauja dvejų metų tarptautiniame projekte „Data Literacy Competences for Young Students towards STEAM education“ ir gilina žinias apie žiniasklaidos skaidrumą, patikimumą bei galimą poveikį nuomonės formavimui. Mokymosi procese mokiniai analizavo įvairius teorinius šaltinius ir žiniasklaidos priemonėse ieškojo pavyzdžių informacijai pagrįsti. Apdorotą me-džiagą, dirbdami grupėse, susistemino ir paruošė pateiktis.

Siekdami skleisti įgytas žinias ir bendradarbiauti su jaunesniais mokiniais, birželio pirmą savaitę  vedė an-glų kalbos pamokas IIA, IIG, IIS klasėse (mokytoja Inga Stonienė) tema „Tendencijos žiniasklaidoje“. Pristatymas ne vieną mokinį kvietė diskutuoti, kelti klausimus, suvokti žiniasklaidos turinį bei poreikį atsirinkti šaltinius, tikrinti faktus. Išklausę paskaitos, aptarę rūpimus bei kilusius klausimus bei įsivertinę žinias, antrokai gebėjo mintis bei požiūrį išdėstyti rašto darbuose.

Džiugu, jog TBDP mokiniai ne tik pasidalijo žiniomis, patobulino viešojo kalbėjimo įgūdžius, bet ir suteikė galimybę nacionalinės programos mokiniams patirti TBDP ypatumus.

Alla Chvostova, Inga Stonienė, anglų k. mokytojos