Mokymai mokytojams „Towards EduActive Teaching and Career Guidance“

Rugsėjo 12–16 dienomis anglų kalbos mokytojos: Inga Stonienė, Iveta Gutauskienė, Daiva Oss, ir kuratorė Jomantė Slavinskaitė dalyvavo Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projekto „Towards EduActive Teaching and Career Guidance“ mokymuose „Experiential education training for teachers“ Snina mieste, Slovakijoje. Mokymuose analizuotos neformaliojo ir formaliojo ugdymo veiklų integravimo pamokose galimybės, nauda  ne tik mokinių mokymosi rezultatams, bet ir minkštųjų įgūdžių (angl. soft skills) lavinimui, kurie yra neatsiejama sėkmingo karjeros planavimo dalis. Pagrindinis mokymų tikslas – parengti mokytojus padėti mokiniui suvokti, kaip įsitvirtinti darbo rinkoje, ugdyti jo gebėjimą analizuoti savo įgūdžius, formuoti požiūrį.

Mokymuose mokytojai iš Didždvario gimnazijos, Cirkevna spojena skola (Slovakija) ir  Ergün Öner Mehmet Öner Anadolu Lisesi (Turkija) turėjo galimybę praktiškai išbandyti pamokų planus bei veiklas. Ekspertai Ben Holland,Trevor Keough (Centre for International Learning and Leadership, Jungtinė Karalystė), Michal Šoltes,Peter Huray (Otvorená Hra o. z., Slovakija) bei Berat Ezel, M. Akgul (Omerli Development and Initiative Association, Turkija) pristatė savo pamokų planus, organizavo veiklas, konsultavo mokytojus bei ieškojo galimybių sukurtiems pamokų planams tobulinti.

Mes (kaip ir Slovakijos, Turkijos mokytojai) vedėme po dvi pamokas Slovakijoje, Cirkevna spojena skola. Gavus mokinių grįžtamąjį ryšį, buvo analizuotos galimybės praturtinti formalųjį ugdymą neformaliajame švietime įgytais metodais. Mokytojams tai buvo didelis iššūkis, nes jie praktiškai turėjo pritaikyti neformalaus ugdymo veiklas, vesti visiškai skirtingos struktūros pamokas, diskutuoti su mokiniais apie užsienio šalies darbo rinkos ypatumus bei adaptuotis visiškai skirtingoje aplinkoje. Mokytoja Inga Stonienė mokytojams bei ekspertams pristatė vestą pamoką Lietuvoje, pasidalijo įžvalgomis bei pristatė Didždvario gimnazijos IIG klasės mokinių kūrybinius darbus. Savo nuveiktais darbais taip pat pasidalijo mokytojai iš Slovakijos bei Turkijos.

Projekto veiklos leido mokytojams į ugdymo procesą pažvelgti „kitu kampu“, suvokti, jog reikia ieškoti įvairesnių bei efektyvesnių būdų. Mokiniui nebeužtenka tik žinoti taisykles bei mokėti jas taikyti. Norint sėkmingai įsilieti į darbo rinką, mokiniui tenka kritiškai mąstyti, būti atsakingam, tolerantiškam, gebėti prisitaikyti prie gyvenimiškų situacijų, išsakyti argumentuotą nuomonę. Sukurti ekspertų pamokų planai – tai pagalba mokytojui siekti, jog mokiniai taptų atviri, atsakingi, vertinantys kitokią nuomonę, planuojantys savo ateitį piliečiai.

Remdamiesi mokytojų išsakytomis pastabomis, projekto ekspertai iš Otvorená Hra o. z. (Slovakija), Centre for International Learning and Leadership (Jungtinė Karalystė), Omerli Development and Initiative Association (Turkija) parengtą neformaliojo švietimo veiklų bei pamokų planų paketą koreguos ir tik tada jis bus pilotuojamas Šiaulių Didždvario gimnazijoje, Cirkevna spojena skola (Slovakija), Ergün Öner Mehmet Öner Anadolu Lisesi (Turkija) mokyklose.

Inga Stonienė, anglų k. mokytoja