2021-06-28T13:56:18+03:00

Gimnazijos direktorius atostogauja. Nuo  2021 m. liepos 1 d. direktorių vaduoja Almantas Diktanas, ūkio dalies vedėjas, tel. 8 41 43 15 14.

2021-06-28T13:56:18+03:00

Lectio Ultima

2021-07-19T12:01:16+03:00

Liepos 7 d. į Lectio Ultima, paskutinę pamoką, susirinko TB’15 laidos abiturientai, jų tėveliai, draugai, diplomo programos mokytojai. Susirinkusius pasveikino gimnazijos direktorius Vitalis Balsevičius, motyvacinę kalbą-sveikinimą sakė kviestinis svečias – Giedrė Mendoza Herrera, architektė, Šiaulių miesto tarybos narė, didždvarietė. Savo kalboje viešnia kvietė jaunuolius nebijoti keisti gyvenimo planus, vadovaujantis protingumo kriterijumi, nebijoti imtis iššūkių, išlikti nuolat besimokančiomis asmenybėmis, nepamirštančiomis ir savo ištakų. Diplomo programos koordinatorė Rima Tamošiūnienė visus susirinkusius pakvietė prisiminti išmoktas pamokas nuotolinio mokymosi metu ir pasidžiaugti pasiekimais. O džiaugtis tikrai yra kuo. Programą baigė 29 TB’15 laidos abiturientai. Net 30 egzaminų darbų įvertinti aukščiausiu balu – 7 (gautas HL

Lectio Ultima2021-07-19T12:01:16+03:00

Pirmieji VBE rezultatai džiugina!

2021-07-13T15:15:03+03:00

Gimnaziją pasiekė biologijos VBE rezultatai. Turime kuo džiaugtis: dviejų abiturientų: Beno Kazlausko ir Gabijos Varkulevičiūtės, biologijos žinios, gebėjimai įvertinti 100 balų. Puikiai sekėsi ir kitiems, biologijos egzaminą pasirinkusiems mokiniams: 56 proc. mokinių egzamino darbus vertintojai įvertino 86 ir daugiau balų. Bendras egzamino vidurkis 80,6 (pernai buvo 72,2). Šis rezultatas pasiektas bendromis mokinių ir biologijos mokytojų: Danguolės Vaičekauskienės, Kristinos Muraškienės, pastangomis. Mokiniai ugdymo proceso metu aktyviai naudojosi jiems skirtomis konsultacijomis, daug dirbo savarankiškai, juk dėl nuotolinio mokymo teorinių žinių negalėjo įtvirtinti atlikdami praktikos darbus. Sveikiname mokinius ir dėkojame mokytojoms! Romualda Pupinytė, direktoriaus pavaduotoja

Pirmieji VBE rezultatai džiugina!2021-07-13T15:15:03+03:00

Dėl socialinės paramos mokiniams

2021-07-07T14:44:19+03:00

Dėl nemokamo maitinimo skyrimo nuo mokslo metų pradžios pareiškėjas prašymą gali pateikti nuo kalendorinių metų liepos 1 d. iki rugpjūčio 20 d. Pateikus prašymą po rugpjūčio 20 d. ar mokslo metais, sprendimas priimamas per 10 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas prašymą gali pateikti nuo kalendorinių metų liepos 1 d. iki spalio 5 d. Pareiškėjas – vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą ir deklaravęs gyvenamąją vietą Šiaulių mieste ar įrašytas į

Dėl socialinės paramos mokiniams2021-07-07T14:44:19+03:00

Mokinių vizitas į Jaunojo tyrėjo laboratoriją

2021-06-25T17:12:48+03:00

Lietuvos  mokinių  neformaliojo  švietimo centras, vykdydamas projektą „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“, nuo 2021 m. birželio mėn. iki 2022 m. pavasario rengia praktinius mokymus Jaunojo tyrėjo laboratorijoje Vilniuje. Birželio 22 d. gimnazijos penkiolika IG klasės mokinių, lydimi chemijos mokytojos Virginijos Savickaitės ir biologijos mokytojos Danguolės Vaičekauskienės, dalyvavo septynių valandų programoje ir atliko kriminalistikos tiriamąjį darbą, ieškojo įtariamojo. Chemijos laboratorijoje (tyrimų kuratorius – dr. Teofilius Kilmonis) buvo tiriama, kokia rašymo priemone buvo parašytas nusikaltėlio raštelis, reikėjo nustatyti, kaip markerio ar flomasterio dažai reaguoja į etanolį, ksileną, ksileno ir acetono mišinį. Fizikinių tyrimu metu (tyrimų kuratorius – dokt. Aidas Sadauskas)

Mokinių vizitas į Jaunojo tyrėjo laboratoriją2021-06-25T17:12:48+03:00

Skaitmeninė mokymosi aplinka EDUKA klasė

2021-06-22T11:34:03+03:00

Gimnazijos lietuvių kalbos, matematikos, informacinių technologijų ir socialinių mokslų mokytojai 2020–2021 m. m. gilinosi į skaitmeninės mokymosi aplinkos EDUKA klasė galimybes. Mokymosi centras UAB „Šviesa“ suplanavo teorinę ir praktinę mokytojų veiklą visiems mokslo metams. Pirmiausia dalyvavome vebinare, kuriame buvo pristatytas metų projektas, nustatytas EDUKA klasės naudotojų lygis. EDUKA klasės skaitmeninė mokymosi aplinka (miesto švietimo skyriui visiems mokytojams ir mokiniams nupirkus licencijas) mūsų gimnazijoje naudojama jau antrus metus. Nuotolinis mokymas skatino mokytojus šią aplinką naudoti dar efektyviau: skirti mokiniams atlikti užduotis, naudotis įvairia aplinkoje esančia vadovėlių medžiaga. Net 95 proc. gimnazijos mokinių sistemingai naudojasi turimomis EDUKA klasės licencijomis. Projekto metu gimnazijos mokytojai

Skaitmeninė mokymosi aplinka EDUKA klasė2021-06-22T11:34:03+03:00

Gimnazijos biblioteka veikė per tarpininką

2021-06-22T11:31:05+03:00

Šie mokslo metai, be jokios abejonės, buvo kitokie, tad ir bibliotekos bei skaityklos veikla buvo kitokia. Biblioteka susidūrė su naujais iššūkiais, ieškojo naujų darbo formų – su gimnazijos mokiniais bei mokytojais bendravome nuotoliniu būdu. Gaudavome mokinių bei mokytojų laiškus su užklausomis, reikalingus vadovėlius bei knygas palikdavome pas gimnazijos budėtoją. Keistokas buvo tas bendravimas su skaitytojais, per tarpininką,  bet džiugu, kad įvykdėme visus mūsų skaitytojų pageidavimus. Nepaisant karantino, A. J. Greimo skaitykloje buvo parengtos spaudinių parodos, skirtos iškilių lietuvių poetų: Pauliaus Širvio, Henriko Nagio, Vytauto Mačernio, 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Gaila, kad dėl karantino neįvyko tokie tradiciniai renginiai, kaip: Knygų Kalėdų akcija,

Gimnazijos biblioteka veikė per tarpininką2021-06-22T11:31:05+03:00

Laikas neprograminei literatūrai

2021-06-17T12:06:51+03:00

Eina paskutinės mokslo metų dienos, vadovėliai grąžinami į biblioteką, tad lieka laiko neprograminei literatūrai. Būtent dabar R. Sepetys romanai „Druska jūrai“, „Tarp pilkų debesų“, A. Šlepiko „Mano vardas Marytė“ suteikė galimybę IM klasės mokiniams atpažinti istorijos įvykius, procesus grožiniuose kūriniuose, ieškoti analogijų šiandieniniame gyvenime. Diskusijos, argumentuoti atsakymai, šaltinių nagrinėjimas, vaizdo medžiagų peržiūra – tai būdai, skatinantys  jauną žmogų mąstyti globaliai, įvardyti istorinių procesų poveikį vertybių formavimuisi. Paskutinėje šiais mokslo metais integruotoje lietuvių kalbos ir literatūros bei istorijos pamokoje atsisveikiname su pirmokais linkėdamos ne tik šiltos, linksmos vasaros, bet ir įdomios knygos (o gal knygų?) – atgaivos sielai. Jolanta Valančienė, lietuvių kalbos

Laikas neprograminei literatūrai2021-06-17T12:06:51+03:00

MIK-14

2021-06-16T13:41:17+03:00

Birželio 15 d. TB1 kl. mokinė Brigita Bruškytė dalyvavo tarptautinėje praktinėje mokinių informacinių technologijų konferencijoje MIK-14 ir skaitė pranešimą „Pranešimo kodavimo-iškodavimo Java taikomoji programa“. Konferencijos įrašas

MIK-142021-06-16T13:41:17+03:00

Didždvariečiai prisideda prie pilietinės iniciatyvos „Gyvybės medis“

2021-06-14T12:25:47+03:00

Birželio 14-ąją minime 80 metų nuo pirmųjų trėmimų 1941 m., kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta 17500 žmonių. Šiais metais tą dieną visa Lietuva (be abejo, ir didždvariečiai) mini dalyvaudami akcijoje „Gyvybės medis“. Mums į rankas įduota krauju, skausmu, aimanomis ir sulaužytais likimais paženklinta istorija… Praeities žaizdos pamažu gyja ir nebekraujuoja. Slopsta nepakeliamas skausmas. Bet randai lieka – jie visada bus matomi, akivaizdūs. Ir jų niekas nesugebės paslėpti, užmaskuoti ar ignoruoti, nes jie yra, nes tautos atmintis nepasiduoda laikui. Niekada. Kai apie tai kalbėjom, lūžinėjo balsai. Kai vaikai piešė, darė tai itin nuoširdžiai. Tikiu, kad gedulas nėra baigtinis taškas,

Didždvariečiai prisideda prie pilietinės iniciatyvos „Gyvybės medis“2021-06-14T12:25:47+03:00
Go to Top