2021-04-13T14:12:18+03:00

  https://www.youtube.com/watch?v=LnAgsAeL0Iw&ab_channel=DGMedia

2021-04-13T14:12:18+03:00

Kovas – Frankofonijos mėnuo

2021-04-19T10:41:44+03:00

Tarptautinė Frankofonijos organizacija įsteigta 1970 m. kovo mėnesį, jos būstinė įkurta Paryžiuje. Organizacijos emblema, penkios juostos, besiremiančios viena į kitą, simbolizuoja harmoningą penkių žemynų (77 prancūziškai kalbančių šalių) bendradarbiavimą ir tarpusavio pagalbą. Ar žinojote, kad ir Lietuva stebėtojo teisėmis irgi priklauso Tarptautinei Frankofonijos organizacijai? Tradiciškai kovo mėnesį visame pasaulyje vyksta Frankofonijos renginiai, skirti  Prancūzijos kultūrai, kalbai, menui, politikai. Šiaulių miesto mokiniai aktyviai prisijungė prie šių renginių, organizuojamų visoje Lietuvoje. Mūsų gimnazijos  I ir II klasių jaunieji frankofonai dalyvavo rašinio „Mano gimtasis miestas prancūziškai“ konkurse, kurį organizavo Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacija. Miesto paskelbtuose konkursuose kūrė logotipus, ruošė prezentacijas, rašė rašinius

Kovas – Frankofonijos mėnuo2021-04-19T10:41:44+03:00

Mokiniai atostogauja – mokytojai mokosi

2021-04-14T11:45:42+03:00

Per mokinių Pavasario atostogas mokiniai, be abejo, atostogavo, o pedagogai dalyvavo Metodinės tarybos ir Mokytojų tarybos posėdžiuose, vadovai ir pagalbos specialistai rinkosi prie apskritojo stalo, mokytojai koregavo ilgalaikius planus, dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, matematikos, lietuvių k., istorijos, biologijos, chemijos ir ekonomikos mokytojai ruošėsi abiturientų konsultacijoms. Metodinės tarybos posėdyje „Mokinių poreikių tenkinimas“ pedagogai analizavo besibaigiančių mokslo metų ugdymo plano įgyvendinimo sėkmes ir tobulintinas veiklas, aptarė būsimų mokslo metų tikslus, kalbėjosi apie pedagogų veiklos įsivertinimo formas, bandomųjų VBE tikslingumą ir kt. Mokytojų tarybos posėdyje „Mokinio kompetencijų tobulinimas siekiant jo asmeninės pažangos“ mokytojų komanda (Rima Tamošiūnienė, Rūta Alminienė, Janina Dombrovskienė, Jolanta Valančienė) pristatė projekto

Mokiniai atostogauja – mokytojai mokosi2021-04-14T11:45:42+03:00

Inspiruoti F. Kafkos novelės „Metamorfozė“… (nuotolinio mokymosi patirtys)

2021-04-14T10:30:38+03:00

Kai už lango alsuoja pavasaris, o trečiokai priversti sėdėti prie kompiuterio ekrano, sunku nepasijusti Franco Kafkos novelės „Metamorfozė“ herojumi – Gregoru Zamza. Vienas iš būdų paįvairinti mokymąsi ir sudominti mokinius – jų kūrybiškumo skatinimas. Kelių mokinių darbai, kuriuos įkvėpė kūrinio analizė. Džiugu, kad klasikos kūriniai skatina mokinių mąstymą, gebėjimą vertinti ir analizuoti, kūrybiškumą. Užsidarymas namuose gali ir nebūti įkalinimas, kai laisva siela.             Gyvenimo peizažas menkas ir niūrus. Gyvent tarp rėmų, sienų keturių. Kas dieną dirbt ir nieko nematyt, Tik rėmelius ant sienų vis kabint, kabint.   Kai laikas bėga, pats nepamatai, Žmogau, juk tu negyvenai.

Inspiruoti F. Kafkos novelės „Metamorfozė“… (nuotolinio mokymosi patirtys)2021-04-14T10:30:38+03:00

Matematikai gabių mokinių ugdymas

2021-04-13T17:37:27+03:00

Balandžio 6 d.  gimnazijos matematikos mokytojai kartu su kitais Šiaulių m. progimnazijų ir gimnazijų matematikos mokytojais dalyvavo J. Janonio gimnazijos organizuotame  seminare „Nuo pratimų prie probleminių uždavinių sprendimo: gabių matematikai vaikų ugdymas“. Vienos dienos seminarą vedė Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Matematikos metodikos centro vedėjas dr. Edmundas Mazėtis. Lektorius pateikė loginių uždavinių pavyzdžių, priminė invariantų teoriją, Dirichlė principą. Daug dėmesio buvo skirta algebros bei geometrijos uždavinių sprendimui. Dr. Edmundo Mazėčio seminaro metu gauta medžiaga pravers visiems mokytojams ugdant matematikai gabius mokinius. Rima Ernestienė, matematikos mokytoja

Matematikai gabių mokinių ugdymas2021-04-13T17:37:27+03:00

Respublikinis meninio skaitymo konkursas „Yra pasauly tik jaunystė, saulė ir namai“

2021-04-14T21:46:17+03:00

 Ir aš matau gimtinį šiaurės kelią Į saule degančius namus… Ten pats vidudienis. Mergaitė skambina pietums varpeliais, O jų skambėjimas toks linksmas ir saldus. V. Mačernis   Birželio 5 d. sukanka 100 metų, kai gimė poetas Vytautas Mačernis.  Įvertinant V. Mačernio filosofinės, intelektualiosios poezijos svarbą, 2021-ieji paskelbti šio poeto metais. Mažeikių raj. Sedos Vytauto Mačernio gimnazija pakvietė mokinius į nuotolinį respublikinį meninio skaitymo konkursą „Yra pasauly tik jaunystė, saulė ir namai”. Konkurse dalyvavo 40 skaitovų (moksleiviai siuntė filmuotus pasirodymus) iš visos Lietuvos,  tarp jų ir 4 didždvariečiai:  Gabija Kavaliauskaitė (IP kl.),  Simona Mickutė (IIS kl.), Pijus Daujotas  (III kl.) ir Kamilė

Respublikinis meninio skaitymo konkursas „Yra pasauly tik jaunystė, saulė ir namai“2021-04-14T21:46:17+03:00

2021-04-13T15:04:18+03:00

Sveikiname miesto konkurso „Atidusis grožinių kūrinių skaitymas“ nugalėtojus! II klasių grupė Barbora Dijokaitė laimėjo I vietą (mokytoja Vida Balčiūnienė); III klasių grupė Austėja Lesnickaitė laimėjo I vietą (mokytoja Asta Gagilienė); IV klasių grupė Viltė Novikovaitė laimėjo II vietą (mokytoja Janina Dombrovskienė).

2021-04-13T15:04:18+03:00

2021-04-13T15:01:23+03:00

Sveikiname miesto konkurso „Mano mėgstamiausias metų laikas“ nugalėtojus! Julius Urbonas, TB1 kl. mokinys, laimėjo I vietą (mokytoja Natlija Ploshenko); Vilius Klimavičius, IIS kl. mokinys, – III vietą (mokytoja Jurgita Briedytė).

2021-04-13T15:01:23+03:00

2021-04-12T16:51:45+03:00

Sveikiname geografijos (miesto etapas) nugalėtojus! I–II klasių grupė Neilas Beniušis, IIP kl. mokinys, laimėjo I vietą; Dominykas Mykolaitis, IIP kl. mokinys, – III vietą. III–IV klasių grupė Gabrielė Mataitė, III kl. mokinė, laimėjo I vietą. Mokytoja Sniegina Raubaitė

2021-04-12T16:51:45+03:00
Go to Top