2022 m. rugsėjo 23 d.  IA kl. mokiniai ir abiturientų grupė kartu su istorijos mokytoja Asta Andžiuviene aplankė vietą, kur nacių okupacijos metu Šiauliuose buvo žydų getas. Mokiniai uždegė žvakelę, istorijos mokytoja trumpai priminė žydų tautos tragediją Antrojo pasaulinio karo metais.