71 – osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados I (mokyklos) etapas.