Štai ir baigėsi egzaminai!
Džiaugiamės mokinių įvertinimais. Dėkojame mokytojams už sudėtingą ir prasmingą darbą.
16 abiturientų 20 egzaminų darbų buvo įvertinti puikiai:
16 darbų iš anglų k.,
2 – TOK (įvadas į žinojimo teoriją),
1 – lietuvių k. ir literatūros,
1 – psichologijos.
Mieli abiturientai, linkime sėkmės ieškant savojo kelio!