IX Tėvo Jurgio Ambrozijaus (Ambraziejaus) Pabrėžos vardo respublikinė mokslininkų, mokytojų, dvasininkų ir mokinių konferencija „Žmogaus ekologija“ šiais metais buvo neeilinė, juk 2021-uosius metus Lietuvos Respublikos seimas paskelbė J. A. Pabrėžos metais. Mat šiemet minime  mokslininko, botaniko, pedagogo, lietuvių kultūrinio sąjūdžio dalyvio, žemaičių raštijos veikėjo ir mokslo terminų kūrėjo, bibliofilo, kunigo pranciškono J. A. Pabrėžos 250-ies metų gimimo metines.

Konferencijos svečiai: kunigas brolis Paulius Vaineikis OFM, biologijos mokytojas metodininkas Kęstutis Kaulinis iš Kretingos Pranciškonų gimnazijos, kalbininkas doc. dr. Juozas Pabrėža iš VU Šiaulių akademijos ir istorikas Julius Kanarskas (Kretingos muziejaus direktoriaus pavaduotojas), savo pranešimuose atskleidė įvairiapusę J. A. Pabrėžos veiklą, reikšmingai prisidėjusią prie Lietuvos mokslo raidos, švietimo ir dvasinės kultūros puoselėjimo.

Po plenarinio posėdžio, susiskirstę į tris sekcijas, per 100 konferencijos dalyvių išklausė 26 pranešimus, kuriuos parengė net 51 dalyvis iš 13 respublikos progimnazijų ir gimnazijų. Džiugu, kad dominavo mokinių pranešimai (iš kurių net 6 mūsų gimnazistų) , daugelis jų – tiriamieji darbai, pavyzdžiui, „Cukraus poveikis augalų augimui”, „Sulčių klampos matavimas”, „Žolinio augalo, kelių priežiūros druska užterštame dirvožemyje, augimo tyrimas”, „Antibiotikai: nauda ar žala?”. Džiugu, kad pranešimus pristatė ir mokytojai, pavyzdžiui, „Mokinių sveikatinimo ir ugdymo karjerai veiklų integracija“, „Lietuvos tradicinis paukštis – kovas. Ikimokyklinio amžiaus vaiko sąsaja su gamta ir pažintis su paukščiu“.

Dėkojame Tauragės „Šaltinio” progimnazijos, Radviliškio Lizdeikos, Kuršėnų L. Ivinskio, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijų, Vilniaus lopšelio-darželio „Bitutė” atstovams, kurie mūsų organizuotoje konferencijoje dalyvauja kasmet! Taip pat sveikiname ir pirmą kartą konferencijos darbe su pranešimais dalyvavusius Vilniaus M. Biržiškos, Kėdainių Atžalyno, Klaipėdos „Ąžuolyno”, Kauno „Aušros” gimnazijų atstovus.

Konferenciją organizavo gimnazijos gamtos mokslų mokytojos: Virginija Savickaitė, Kristina Muraškienė, Danguolė Vaičekauskienė, Rima Valčiukienė, bendradarbiaudamos su Panevėžio švietimo centru, Šiaulių visuomenės sveikatos centru.

Prisipažinsiu, svarstėme, ar verta organizuoti konferenciją virtualiai, tačiau noras susitikti nugalėjo!

Romualda Pupinytė, direktoriaus pavaduotoja