Rugsėjo 28 d. – spalio 1 d. gimnazijoje mokytoja Inga Stonienė ir poskyrio vedėja Sonata Dedūraitė organizavo Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projekto „Towards EduActive Teaching and Career Guidance“ mokymus „Life and practice of formal education at high schools“. Mokymuose analizuotos Lietuvos, Slovakijos, Turkijos ir Jungtinės Karalystės švietimo sistemos, aptarti švietimą reglamentuojantys įstatymai ir švietimo organizavimui keliami reikalavimai. Daug dėmesio skirta pamokos struktūros ir planavimo analizei, gilintasi į mokytojų patiriamus iššūkius organizuojant pamokos įsivertinimą.

Projekto dalyviai iš Otvorená Hra o. z. (Slovakija), Centre for International Learning and Leadership (Jungtinė Karalystė), Cirkevna spojena skola (Slovakija), Omerli Development and Initiative Association (Turkija), Ergün Öner Mehmet Öner Anadolu Lisesi (Turkija) turėjo galimybę stebėti integruotą anglų k. mokytojos Ingos Stonienės ir IT mokytojos Kristinos Rimkuvienės vestą pamoką bei dalyvauti Debatų klubo narių: D. Šidlausko, J. Urbono, B. Dijokaitės, E. Butikio, G. Pužaitės, A. Armalaitės, surengtame debate „This house would use creative programs like Minecraft Education Edition, Roblox in the educational program“. Debatui pasibaigus mokiniai įsitraukė į diskusiją apie stipriąsias ir silpnąsias švietimo sistemos sritis, mokinių nepateisintus lūkesčius bei mokykloje įgytas patirtis, kurios daro teigiamą įtaką jų ateities siekiams.

Projektas finansuojamas Europos komisijos Erasmus+ programos lėšomis.

Sonata Dedūraitė, poskyrio vedėja