2020 m. rugsėjo 1 d. pradėtas įgyvendinti trijų metų Erasmus+ programos projektas: „Towards EduActive Teaching and Career Guidance“. Projekto partneriai:  Otvorená Hra o. z. (Slovakija), Centre for International Learning and Leadership (Jungtinė Karalystė), Cirkevna spojena skola (Slovakija), Omerli Development and Initiative Association (Turkija), Ergün Öner Mehmet Öner Anadolu Lisesi (Turkija).

Dėl Covid pandemijos keletas projekto partnerių susitikimų buvo organizuota nuotoliniu būdu ir tik šiais mokslo metais, atšaukus dėl karantino apribojimus, galėjome rengti kontaktinius susitikimus bei mokymus. 2021 m. rugsėjo 28 d. – spalio 1 d. gimnazijoje mokytoja Inga Stonienė ir poskyrio vedėja Sonata Dedūraitė organizavo projekto mokymus „Life and Practice of Formal Education at High Schools“. Mokymuose analizuotos Lietuvos, Slovakijos, Turkijos ir Jungtinės Karalystės švietimo sistemos, aptarti švietimą reglamentuojantys įstatymai ir švietimo organizavimui keliami reikalavimai. Daug dėmesio skirta pamokos struktūros ir planavimo analizei, gilintasi į mokytojų patiriamus iššūkius organizuojant pamoką, planuojant bei organizuojant mokinių įsivertinimą. Susitikimo metu numatytos gairės, parengti klausimynai mokyklų vadovams, tėvams bei mokiniams apie mokymo proceso turinį, jo įtaką formuojant mokinių praktinius, gyvenimiškus įgūdžius bei jų svarbą besivystančiai asmenybei.

2022 m. vasario 13-16 dienomis mokytoja Inga Stonienė ir poskyrio vedėja Sonata Dedūraitė pristatė mokinių, jų tėvų (globėjų), bei mokyklos vadovo klausimynų išvadas Slovakijoje, Banska Bystrica mieste vykusiame tarptautiniame partnerių susitikime. Pristatymų metu išryškėjo, jog planuojant bei organizuojant ugdymą stokojama dėmesio „minkštųjų įgūdžių“ (angl. „soft skills“) lavinimui, partneriai nusimatė gaires, aptarė temas bei būdus, kaip bus siekiami užsibrėžti ugdymo tikslo.

Mokymai mokytojams į kuriuos vyko anglų kalbos mokytojos I. Stonienė, I. Gutauskienė, kuratorė J. Slavinskaitė ir gimnazijos poskyrio vedėja S. Dedūraitė organizuoti 2022 m. kovo 28- balandžio 1 dienomis Mardin mieste, Turkijoje (C2 – Experiential education training for teachers). Mokymų metu išbandytos strategijos, diskutuota dėl pamokų/ užsiėmimų planų, lankytasi Turkijos mokykloje „Mehmet Kavak Lisesi“, kur stebėta keletas pamokų, kalbėtasi su mokiniais , mokytojais bei administracija. Mokymų dalyviai parsivežė ekspertų sukurtų pamokų planų, kuriuos išbandė šiais metais užsiėmimuose su gimnazijos mokiniais.

Artimiausias projekto dalyvių susitikimas numatytas 2022 m. rugsėjo pradžioje Snina mieste, Slovakijoje. Tai bus praktinis seminaras mokytojams.

Planuojama, kad kitų mokslo metų pabaigoje turėsime projekto galutinį produktą: mokomąją knygą, kurioje mokytojas galės rasti visą medžiagą – užsiėmimų planus bei gidą, kaip organizuoti pamokas, leisiančias mokiniams įgyti žinių ir įgūdžių reikiamų ateities karjerai.

Inga Stonienė, anglų k. mokytoja

Radijo klubo interviu su projekto koordinatoriumi Peter Huray, Otvorená Hra o. z. (Slovakija), kalbino Danas Šidlauskas, IIP kl. mokinys. Interviu transliuotas radijo stotyje Radijo klubas 2021 m. spalio 6 d.