Rugpjūčio 25-28 d. vyko Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo – Mokyklų mainų strateginės partnerystės projekto „Modern Education in Science for Industry 4.0 (MESI 4.0)“ (Projekto Nr. 2018-1-CZ01-KA229- 048103_3) partnerių „Transnational Project Meeting”.

Atvyko 4 mokytojai iš Gymnazium Teplice (Čekija) mokyklos ir La Salle-Buen Consejo, Puerto Real (Ispanija) mokyklos projekto koordinatorė. Projekte dalyvauja ir mūsų gimnazijos mokytojai: mokytojų komanda: matematikos mokytojos: Rima Ernestienė, Aistė Venclovienė, biologijos mokytoja Kristina Muraškienė,  IT mokytoja ir projekto koordinatorė gimnazijoje Daiva Bukelytė.

Projekto dalyviai parengė trijų metų MESI 4.0 projekto ataskaitą, vizito į Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmus metu domėjosi Pramonė 4.0 plėtra Šiaulių regione, žiedinės ekonomikos, atsinaujinančių energijos išteklių perspektyvomis mūsų krašte.

Erasmus+ programos projektas „Modern Education in Science for Industry 4.0 (MESI 4.0)“ vyksta ir Covid-19 pandemijos metu

Gruodžio 9–11 d. vyko Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo – Mokyklų mainų strateginės partnerystės projekto „Modern Education in Science for Industry 4.0 (MESI 4.0)“ (Projekto Nr. 2018-1-CZ01-KA229- 048103_3) partnerių virtualus mobilumas MS Teams platformoje, kurią administravo partneriai iš Čekijos. Džiugu buvo vėl sutikti pažįstamus veidus, susirasti naujų draugų, deja, nuotoliniu būdu. Tarptautinė mokytojų komanda buvo paruošusi veiklų programą, į kurią įsitraukė visi projekto partneriai: Gymnazium Teplice (Čekija), SZ Geschwister Scholl, Bremerhaven (Vokietija), La Salle-Buen Consejo, Puerto Real (Ispanija).

Renginio pradžioje pristatėme savo komandą, mokyklą, susipažinome su visų dalyvaujančių šalių reikšmingomis iniciatyvos „Industry 4.0 / Pramonė 4.0“ pramonės šakomis; vyko diskusija, ką mes veikėme per tuos metus, kaip ruošėme savo temos projektus. Kiekvienos šalies atstovai pristatė galutinį metų tiriamąjį darbą, su kuriais galima susipažinti projekto tinklalapyje http://mesi4.eu/, kurį administruoja mūsų gimnazijos projekto dalyvių komanda.

Antrą dieną didždvarietis Aistis Dijokas visus dalyvius mokė, kaip reikia naudotis Quizizz programėle: kaip kurti viktorinas, klausimų ir atsakymų formas. Mokiniai buvo suskirstyti į tarptautines komandas atlikti užduotis. Viena iš užduočių – sukurti bendrą komandos koliažą, juk labai svarbu, kad komandos nariai geriau pažintų vieni kitus. Mokinių komandos, pasinaudodamos Quizizz priemone, sukūrė klausimyną pagal vieną iš Pramonė 4.0 tematiką: chemijos pramonė 4.0, vandens valymas, vėjo jėgainių, saulės gaminama elektra ir atsinaujinantys ištekliai.

Paskutinę dieną mokytojai, mokiniai dalyvavo kiekvienos tarptautinės komandos sukurtoje Quizizz viktorinoje, kuri visiems paliko įspūdį: galėjome pasijuokti, kai ko išmokti, sužinoti naujų faktų pramonė 4.0 tematika. Pasidžiaugėme laimėtojais, kurie teisingiausiai ir greičiausiai atliko viktorinos klausimus. Be to, buvo pasveikinti ir apdovanoti diplomais nuotraukų konkurso „Industry 4.0 and Environment of Your Region“ laimėtojai. Partnerių iš Čekijos Gymnazium Teplice organizuotas konkursas įvyko visose keturiose projekto mokyklose. Kiekviena mokykla atrinko geriausias penkias nuotraukas ir pateikė tarptautiniam balsavimui, kuris vyko 2020 m. vasario 22–27 d. Iš viso balsavime dalyvavo 1159 žmonės. Dėkojame gimnazijos mokiniams: Justinai Širiakovaitei, Viltautei Tamašuitytei, Evai Buitvidaitei, Eldarui Čikalovui, Žygimantui Jasinskui,  už konkursui pateiktas nuotraukas, o Justinos Širiakovaitės nuotrauka „Do You Know How it Works?“ buvo pripažinta geriausia nuotrauka iš Lietuvos.

Projektas buvo įdomus ir prasmingas. Pirmiausia, tuo, kad teko bendrauti, bendradarbiauti ir vykdyti komandines veiklas su mokiniais iš kitų šalių nuotoliniu būdu. Antra, sužinojome, kaip veikti MS Teams platformos kanaluose, kaip naudotis aplankų struktūra, dalintis failais ir pan. Partneriams iš Vokietijos ir Ispanijos ši virtuali mokymosi platforma buvo nauja, o mes ir mokiniai iš Čekijos jau naudojo MS Teams savo pamokose.

Gaila, kad turėjome per mažai laiko pasidalinti prisiminimais iš mobilumų/vizitų, kuriuose lankėmės. Vadinasi, bus galima suorganizuoti daugiau virtualių susitikimų ir vis dar neprarandame vilties susitikti su projekto partneriais mūsų gimnazijoje, juk 2020 m. balandžio mėn. suplanuotas projekto partnerių susitikimas Šiauliuose dėl pandemijos neįvyko.

Visiems 68 projekto dalyviams už dalyvavimą nuotoliniame mobilume ir atliktas projekto veiklas buvo įteikti gimnazijos direktoriaus pasirašyti sertifikatai.

Eldaras Čikalovas, IV kl. mokinys, Daiva Bukelytė, IT mokytoja, projekto koordinatorė gimnazijoje

 

Gruodžio 9-11 d. vyko Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo – Mokyklų mainų strateginės partnerystės projekto „Modern Education in Science for Industry 4.0 (MESI 4.0)“ (Projekto Nr. 2018-1-CZ01-KA229- 048103_3) partnerių virtualus mobilumas MS Teams platformoje, kurią administravo partneriai iš Čekijos.

Projekto partneriai: Gymnazium Teplice (Čekija), SZ Geschwister Scholl, Bremerhaven (Vokietija), La Salle-Buen Consejo, Puerto Real (Ispanija).
Dalyvavo mūsų gimnazijos 14 mokinių iš IV kl. ir 1 mokinė iš III kl., mokytojų komanda: matematikos mokytojos: Rima Ernestienė, Aistė Venclovienė, biologijos mokytoja Kristina Muraškienė ir IT mokytoja Daiva Bukelytė.

Jau paaiškėjo nuotraukų konkurso „Industry 4.0 and Environment of Your Region“ laimėtojai!

Jau antrus metus Šiaulių Didždvario gimnazija dalyvauja dvejų metų Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo – Mokyklų mainų strateginės partnerystės projekte „Modern Education in Science for Industry 4.0 (

MESI 4.0)“ (Projekto Nr. 2018-1-CZ01-KA229- 048103_3) STEAM kontekste.

Projekto partneriai: Gymnazium Teplice (Čekija), SZ Geschwister Scholl, Bremerhaven (Vokietija), La Salle-Buen Consejo, Puerto Real (Ispanija).

Partnerių iš Čekijos Gymnazium Teplice organizuotas konkursas įvyko visose keturiose projekto mokyklose. Kiekviena mokykla atrinko geriausias penkias nuotraukas ir pateikė tarptautiniam balsavimui, kuris vyko 2020 m. vasario 22–27 d. Iš viso balsavime dalyvavo 1159 žmonės (daugiausiai iš Ispanijos (527).

Dėkojame gimnazijos III kl. mokiniam

s:  Justinai Širiakovaitei, Viltautei Tamašuitytei, Evai Buitvidaitei, Eldarui Čikalovui, Žygimantui Jasinskui,  už konkursui pateiktas nuotraukas.

Taip pat dėkojame gimnazijos profesijos patarėjai Laimutei Vielikėnienei už mokiniams organizuotą išvyką į UAB „ROL Lithuania“, kurioje mokiniai užfiksavo keletą Pramonė 4.0 objektų.

Finalistų nuotraukos

Geriausia nuotrauka iš Lietuvos Do You Know How it Works?, autorė Justina Širiakovaitė.

 • I vieta The Future Is Here (Nr.1) – Enrique García Pozo, ES (260 votes)
 • II vieta The Heart of Engine (Nr. 11) – Anna Macková, CZ (189 votes)
 • III vieta Life in Plastic, It´s Fantastic (Nr. 18) – Karolína Uhlířová, CZ (131 votes).

Daugiau projekto tinklalapyje http://mesi4.eu

 • Erasmus+ projekto „Modern Education in Science for Industry 4.0 (MESI 4.0)“ partneriai susitiko vebinaruose   

Jau antri metai didždvariečiai dalyvauja Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo – Mokyklų mainų strateginės partnerystės projekte „Modern Education in Science for Industry 4.0 (MESI 4.0)“ (Projekto Nr. 2018-1-CZ01-KA229- 048103_3) STEAM kontekste.

Lapkričio mėnesį didždvariečiai per Skype programą susijungė vebinaruose „Multicultural identity and diversity“, „Opinion essay: representing your region“ su projekto partneriais: Gymnazium Teplice (Čekija), SZ Geschwister Scholl, Bremerhaven (Vokietija), La Salle-Buen Consejo, Puerto Real (Ispanija). Vebinarus organizavo projekte dalyvaujančios mokytojos: D. Bukelytė, R. Ernestienė, A. Venclovienė.

Per anglų kalbos pamokas IS kl. mokiniai turėjo vebinarą su Gymnazium Teplice (Čekija), IIM kl. mokiniai – su Ispanijos La Salle-Buen Consejo, Puerto Real (Ispanija) projekto partneriais, IG kl. mokiniai bendravo su Vokietijos SZ Geschwister Scholl, Bremerhaven  mokyklos mokiniais.

Vebinare dalyvaujančių šalių mokiniai pristatė vieni kitiems įdomius faktus apie savo šalį, mokyklą, regioną, atsakė į vieni kitų klausimus. Visų šalių dalyviai ruošė pristatymus, rinko medžiagą, o Gerda iš IG kl. ne tik užtraukė lietuvių liaudies dainą, bet kartu su klasės drauge Mireta sušoko mūsų tautinį šokį.

Mokiniai mokosi kitaip nei tradicinėse pamokose: jie mokosi kritiškai mąstyti, būti smalsūs, atviri pasauliui, savikritiški. Dalyvaujantys mokiniai ne tik patobulino anglų kalbos kalbėjimo įgūdžius, bet ir bendrąsias kompetencijas (mokėjimo mokytis, komunikavimo).

Dėkojame anglų kalbos mokytojoms: Daivai Oss ir Allai Chvostovai, už idėjos palaikymą, pagalbą ir bendradarbiavimą vebinaruose.

Parengė Daiva Bukelytė, IT mokytoja, projekto koordinatorė

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarptautinis nuotraukų konkursas „Industry 4.0 and environment of your region“ 

Jau antri metai Šiaulių Didždvario gimnazija dalyvauja Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo – Mokyklų mainų strateginės partnerystės – projekte „Modern Education in Science for Industry 4.0 (MESI 4.0)“ (Projekto Nr. 2018-1-CZ01-KA229- 048103_3) STEAM kontekste. Projekto partneriai: Gymnazium Teplice (Čekija), SZ Geschwister Scholl, Bremerhaven (Vokietija), La Salle-Buen Consejo, Puerto Real (Ispanija). Apie projektą.

Konkursas vyksta visose keturiose projekto mokyklose. Iš kiekvienos mokyklos penkios geriausios nuotraukos bus atrinktos ir pateiktos tarptautiniam balsavimui, kuris vyks 2020 m. vasario 22-27 d.

Nuotraukas siųskite iki 2020 m. sausio 31 d. 

Pasistenk, kad šio konkurso nugalėtoju taptum TU! 

Darbų pateikimo taisyklės:

 • The participant must be attending Šiauliai Didždvario Gymnasium.
 • A participant can submit only one photo and must be an author of it.
 • The photo must be somehow connected with the theme “Industry 4.0 and environment of your region” but understanding the theme is free.
 • The photo must be submitted in a .jpeg format.
 • The maximum photo size is 1 MB. (However participants who will be chosen to the finale will be asked to send their photo in the best quality possible.)
 • Showing faces in the photo is not allowed.
 • It is not permitted to manipulate with the photo (photo manipulations or collages will not be accepted).

You can submit your photo here till the 31st of January, 2020.

2019 m. rugsėjo 8–14 d. į ERASMUS+ programos 2 pagrindinio veiksmo Mokyklų mainų strateginės partnerystės projekto „Modern Education in Science for Industry 4.0“ (Projekto Nr. 2018-1-CZ01-KA229-048103_3) klasių mainus išvyko III kl. mokiniai: Dovydas Stonys, Adelė Taujanskaitė, Karolina Raugalaitė, Urtė Jasnauskaitė, Kornelija Rusteikaitė, Gabija Kriščiūnaitė, mokytojos Daiva Bukelytė ir Aistė Veclovienė. Mainai vyksta La SalleBuen Consejo, Puerto Real (Ispanija) mokykloje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabija Kriščiūnaitė, III kl. mokinė

Pirmas įspūdis nusileidus lėktuvu Ispanijoje – oho, kaip karšta! Gražu: visur palmės, šviesūs namai, įvairiaspalvės  gėlės, kaitri saulė!

Pirma diena mokykloje buvo smagi, žaidėme įvairius susipažinimo žaidimus.  Visą savaitę dirbome grupėse. Mokykla turi teatrą, panašų į mažą kino salę, kuriame ir vyko mokyklos bei projekto ir jo dalyvių pristatymas. Lankėmės Navantijos fabrike, kur išklausėme pristatymo apie tai, kaip naujausiomis technologijomis  gaminamos detalės laivams. Po to važiavome į Valdelagrana paplūdimį, kur ne tik smagiai praleidome laiką, bet ir tyrėme vandenį, darėme eksperimentus. Šis apsilankymas buvo tikrai naudingas, nes išmokome iš kvapo, vaizdo padaryti tam tikras išvadas apie vandens švarumą.

Antros dienos didžiąją laiko dalį praleidome mokykloje konstruodami katamaranus. Jiems pagaminti reikėjo plastikinių butelių, faneros ir saulės baterijų. Sukonstravę ėjome į Rio San Pedro paplūdimį, kur organizuotose katamaranų rungtynėse varžėmės dėl I vietos. Vakare susitikome Plaza de Jesús, lankėmės populiariose Puerto Realo vietose, susitikome su miesto mere.

Trečią dieną praleidome universitete: klausėmės paskaitų apie tai, kas yra ir kaip veikia saulės energija, lankėmės laboratorijoje, kur mus supažindino su saulės skleidžiama energija ir jos panaudojimo būdais. Po to vykome į ,,Chiclana natural”, kur iš purvino vandens yra gaminamas kuras. Buvo įdomu sužinoti, kad galima panaudoti net purviną vandenį! Paplūdimyje Santi Petri turėjome galimybę paplaukioti kanojomis bei pasigrožėti kopomis. Buvo be galo įdomi ir aktyvi diena!

Ketvirtą dieną leidome kiek ramiau: grupėse atlikome Edmodo programėlėje užduotis, naudodami Google Drive bei Geogebra programas rengėme projektus. Tos dienos ramumą išsklaidė lankymasis Cadizo mieste, kur  profesionalūs aktoriai vaidindami papasakojo šio įspūdingo miesto istoriją. Paskutinį vakarą, nors buvome ir pavargę, ilgai nėjome miegoti (juk Ispanija net naktį nemiega), o vaikštinėjome gatvelėmis, šnekučiavomės.

Penktadienio rytas buvo itin produktyvus, mat ruošėmės debatams, pristatėme savo projektus ir… ruošėmės atsisveikinimo vakarui. Visi atsinešėme vaišių, valgėme, juokavome, buvo smagu būti draugų būryje, tačiau… visada ateina laikas, kai tenka atsisveikinti. Ir jis atėjo.

2018 m. lapkričio 12–16 d. gimnazijos mokytojų komanda dalyvavo mokymuse, vykusiuose Čekijos Teplice gimnazijoje. Prasidėjo naujas dvejų metų „Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo – Mokyklų mainų strateginės partnerystės projektas „Modern Education in Science for Industry 4.0 (MESI 4.0)“  STEAM kontekste. Į projektą bus pakviesti 16 IIg klasės mokinių. Projekto tikslai yra keli: didinti mokinių domėjimąsi gamtos mokslais, matematika, modernizacija pramonės šakose, mokyti taikyti matematikos, gamtos mokslų kompiuterines programas, vykdyti tarptautinius mainus ir dalintis gerąja patirtimi.

Projekte dalyvaujantys mokiniai pristatys savo šalies ir susipažins su visų dalyvaujančių šalių reikšmingomis iniciatyvos „Industry 4.0 / Pramonė 4.0“ pramonės šakomis, dalyvaus ekskursijose į pramonės objektus, dalyvaus diskusijose apie gamtos mokslus šiuolaikinėje pramonėje, atliks patyrimines skaitmeninimo iniciatyvos „Pramonė 4.0/Industry 4.0“ scenarijaus įvairias užduotis, vykdys gamtos mokslų eksperimentus, mokysis apdoroti duomenis bei juos analizuoti naudojant kompiuterines programas. „Pramonė 4.0“ yra revoliucingas požiūris į gamybos technologijas. Mokiniai ir mokytojai dalinsis informacija ir bendradarbiaus tarptautiniu mastu ne tik vizitų metu, bet ir naudodami nuotolinio mokymosi ir bendradarbiavimo aplinkas bei priemones.

Mokytojai iš keturių Europos šalių turės galimybę pasidalinti idėjomis apie skirtingas švietimo struktūras ir sistemas, taikomus metodus, apmąstyti mokymą(si) ir gauti naujų naudingų idėjų. Dalyvaujantys mokiniai ne tik patobulins anglų kalbos kalbėjimo, skaitymo, rašymo, matematikos bei gamtos mokslų  žinias bei įgūdžius, bet ir bendrąsias kompetencijas.

Projekto partneriai: Gymnazium Teplice (Čekija), SZ Geschwister Scholl, Bremerhaven (Vokietija), La Salle-Buen Consejo, Puerto Real (Ispanija). Lietuvai atstovaus mūsų gimnazijos mokytojų komanda: matematikos mokytojos: Rima Ernestienė, Aistė Venclovienė, biologijos mokytoja Kristina Muraškienė ir IT mokytoja Daiva Bukelytė.

2020 m. balandžio mėn. mūsų gimnazijoje vyks baigiamasis projekto dalyvių vizitas, kur bus pristatomi baigiamieji projektai. Projekto metu didždvariečiams be kitų veiklų numatyta užduotis – sukurti projekto „Modern Education in Science for Industry 4.0 (MESI 4.0)“  tinklalapį.