Per mokinių žiemos atostogas anglų k. mokytojos Diana Nemeikienė ir Rūta Alminienė dalyvavo tarptautinėje užsienio kalbų ir kitų dalykų mokytojų nuotolinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Sėkmingas užsienio kalbų ir kitų dalykų mokymas(is) geroje mokykloje: kompetencijos, integracija  ir inovacijos”, kurioje pasidalijo savo patirtimi ir įžvalgomis mokant anglų kalbos, integruojant ją su įvairiais kitais mokomaisiais dalykais, tobulinant bendrąsias kompetencijas.

R. Alminienė pristatė pranešimą apie anglų k. modalinių veiksmažodžių mokymąsi Šiaulių dailės galerijoje, o D. Nemeikienė nagrinėjo kompetencijų ugdymo galimybes anglų kalbos pamokose.

Buvo naudinga išgirsti kolegų iš Estijos, Turkijos, Kroatijos, Lenkijos, taip pat įvairių Lietuvos miestų ugdymo institucijų patirtis. Tikimės išgirstas idėjas pritaikyti kūrybiškai ir efektyviai organizuodamos savo pamokas.

Rūta Alminienė ir Diana Nemeikienė, anglų k. mokytojos