Šiuolaikiniame pasaulyje propaganda buvo ir tebėra svarbi poveikio priemonė, todėl kiekvienas brandus žmogus turi gebėti ją atpažinti ir kritiškai vertinti. Šiuos įgūdžius III klasių mokiniai tobulino edukacijoje „Menas ir propaganda”, vykusioje Šiaulių Dailės galerijoje birželio 8 d.

Mokiniai susipažino su propagandos istorine raida bei raiškos priemonėmis. Didelis dėmesys buvo skirtas propagandai mene. Mokiniai ne tik mokėsi atpažinti propagandos aspektus dailės kūriniuose, bet patys ieškojo konkrečių pavyzdžių ir juos analizavo.

Virginija Čelkonienė ir Diana Nemeikienė, anglų kalbos mokytojos