Gegužės 12 dieną IM klasės mokiniai jungėsi į kitokią etikos pamoką. Pamoką mokiniams vedė Rita Šikšnienė, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus vyriausioji specialistė. Trumpai susipažinome su STT veikla, korupcijos atvejais Lietuvoje ir Šiauliuose, bet pagrindinis pamokos uždavinys buvo padiskutuoti apie sąžiningumą apskritai, o ypač – apie akademinį sąžiningumą ir nesąžiningumą. Mokiniai įvardijo pagrindines, jų manymu, nesąžiningo elgesio priežastis: didelė konkurencija mokykloje ir tarp klasės draugų, pažymio (o ne žinių) sureikšminimas, tėvų požiūris.

Deja, mokinių nuomone, karantino ir nuotolinio ugdymo metu akademinis nesąžiningumas tik dar labiau suklestėjo. Ieškojome sprendimų, galinčių padėti įveikti šią problemą: pradėti nuo savęs, mokytis sau ir dėl to, kad įgytume daugiau kompetencijų ir žinių, o mokytojams patarimas – skirti daugiau kūrybinių užduočių, projektų.

Rūta Alminienė, anglų k. ir etikos mokytoja