Įgyvendinant projektinio mokymo(si) modelį, Šiaulių Didždvario gimnazijos mokiniai rengia asmeninį projektą (toliau – AP). AP – tai ilgalaikis tiriamasis ar kuriamasis darbas, kurį pastaruosius penkerius metus rengia visi gimnazijos II (10) klasių mokiniai. Anksčiau, t. y. prieš kokį dešimtmetį, AP rengė tik dviejų klasių antrokai, besimokantys parengiamosiose tarptautinio bakalaureato klasėse. AP idėją pasufleravo gimnazijoje įgyvendinama tarptautinio bakalaureato diplomo programa (visi pagal šią programą besimokantys mokiniai rengia baigiamąjį darbą iš pasirinkto dalyko). Prieš penkerius metus buvo priimtas sprendimas, kad projektinio darbo metodikos turi išmokti visi.

AP – tai puiki galimybė mokiniui pasirinkti ir realizuoti geriausiai jo gebėjimus, poreikius, interesus atitinkančią idėją, tobulinti turimas planavimo, bendradarbiavimo, mokėjimo mokytis, viešojo kalbėjimo, kūrybiškumo ir kitas taip svarbias jaunam žmogui kompetencijas, įgyti su asmenine karjera susijusių patyrimų. Šis projektas moko mokinius formuluoti tikslą, uždavinius, daryti išvadas, kelti hipotezę ar problemą ir ją spręsti, įvairiuose šaltiniuose ieškoti informacijos, atlikti tyrimą ar sukurti produktą. Tinkamai pasirinkta AP tema neabejotinai leidžia kiekvienam mokiniui patirti sėkmę.

Džiugina, kad mokiniai renkasi jiems svarbias, aktualias temas, pavyzdžiui: „Kokie metodai padeda išmokti prancūzų kalbą šiuolaikiniams mokiniams“, „Streso įtaka paauglių emocinei būsenai“, „Mano nuotaika – mano melodija“, „Sveikos mitybos ir sporto programa“, „Knygų rekomendacijų tinklapis“, džiugina, kad pasinaudoja galimybe savirealizuoti, atskleisti kūrybinius polinkius, pavyzdžiui: „Eilėraščių knyga ,,Tu ir aš”, „Autoriniai rankų darbo saldainiai“ „Video „Būk geresnis nei buvai vakar“, „Maisto gamyba – tai mano aistra“.

Vasario 27 d. vyko AP pristatymai: mokiniai bendraklasiams ir vertinimo komisijai pristatė savo šešių mėnesių darbą. Įsivertindami darbą, antrokai tvirtino, kad darydami asmeninį projektą išmoko ne tik tinkamai padaryti tyrimą, sukurti ar pagaminti produktą, bet ir parengti AP aprašą (daugumai jų tai buvo sudėtingiausia AP darbo dalis). Svarbiausia, kad nemaža dalis mokinių sakė supratę, ką norėtų veikti ateityje.  Komisijos išrinkti įdomiausi projektai  kovo 30 d. buvo pristatyti I (9) klasių mokiniams konferencijoje  „Rengi projektą – mokaisi mokytis“, kuri šiais metais  skirta gimnazijos 125-erių metų jubiliejui paminėti. Pirmokai, pildydami refleksijas,  nepagailėjo gražių žodžių pranešėjams: žavėjosi Tėjos miniatiūrų knyga „Žmogus, kuris nežino“, Gretos ir Beatos iš vatos padarytais žaisliukais kalėdinei eglei, Saulės iš faneros pagamintu žibintu (svarbu paminėti, kad mokinė jį nusprendė padovanoti senelių namams), Faustos ir Kotrynos eko skirtukais, kuriuos galima knygai panaudoti,  galima pasodinti į žemę ir sulaukti vaistažolių, o itin visus sužavėjo Povilo restauruotas motorinis dviratis Ryga-11 (buvo sunku patikėti, kad neveikiantis, surūdjęs dviratis buvo prikeltas naujam gyvenimui).

Taigi asmeninis projektas – tai ne tik galimybė kiekvienam mokiniui patirti sėkmę, bet ir penkiolikmečio – šešiolikmečio jaunuolio brandos patvirtinimas.