1991 metų sausio 13-oji yra ypatinga diena Lietuvos istorijoje – sprendėsi mūsų valstybės demokratijos ir nepriklausomybės klausimas. Savo valstybės likimui Lietuvos žmonės, be abejo, neliko abejingi. Nežiūrint grėsmės gyvybei, jie beginkliai stojo prieš sovietų kariuomenę – tai brandžios pilietinės visuomenės požymis.

Kiekvienais metais, kai minima ši diena, aš, istorijos mokytoja, noriu organizuoti  gimnazistams įsimintiną pamoką. Šiemet  pasinaudojau Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomenduotą filmą „Pamoka laisvei”.  Nuotolinėje pamokoje dalyvavo Jonė Gorytė, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė. Ji paruošė filmuotą medžiagą apie Sausio 13-osios įvykius Šiauliuose ir ir organizavo protmūšį.

Noriu padėkoti mokiniams už nuoširdų dalyvavimą pamokoje, aktyvų dalyvavimą diskusijoje ir domėjimąsi Lietuvos istorija.

Giena Kubiliūtė istorijos mokytoja

Mokinių atsiliepimai apie pamoką

T. Gricius (IIM kl.) Pamoka buvo labai įdomi. Sausio 13-osios įvykiai visada šokiravo. Mane nustebino žmonių vieningumas vardan vieno tikslo – atkurti Lietuvos laisvę. Filmas papildė mano turimas žinias.

J. Žemaitis (IIM kl.) Pamoka labai patiko. Buvo smagu pamatyti video medžiagą ne tik apie įvykius iš Vilniaus, bet ir iš Šiaulių. Buvo įdomus Kahoot programėle parengtas testas. Pasitikrinau savo žinias.

K. Vagrys (IIA kl.)  Manau, ši pamoka buvo prasminga – pagerbėme žuvusius Sausio 13-ąją. Nemažai faktų apie sausio įvykius jau žinojau, tačiau prisiminti mūsų istoriją buvo įdomu. Pamoka priminė, jog žmonės gali iškovoti laisvę būdami išvien.

G. Kriaučiūnaitė (IIA kl.) Filmuke pamatėme, kas vyko tą dieną Šiauliuose. Gauta informacija padėjo praplėsti savo akiratį ir pamatyti, kad visoje Lietuvoje žmonės buvo vieningi ir troško laisvės. Apie Laisvės gynėjų dieną tikrai yra būtina žinoti, nes tik šių žmonių dėka šiandien esame laisvi.

E. Butnoriūtė (IIM kl.) Stebėti pamokos metu rodytus vaizdo įrašus iš sausio 13 – tosios archyvų buvo labai jautru ir net graudu. Kūnu bėgiojo šiurpuliukai. Manau, jog tokio pobūdžio pamokos yra svarbios, nes reikia žinoti informaciją apie valstybei ir  mums svarbius įvykius, kuriuose dalyvavo net mūsų pačių tėvai.

G. Žvaginytė (IIA kl.) Šioje pamokoje sužinojau, kaip beginkliai lietuviai stojo prieš tankus. Didžiavausi jais, jų drąsa, vieningumu.

G. Ralytė (IIM kl.) Pamoka buvo prasminga ir įdomi. Supratau, kaip svarbu prisiminti Laisvės gynėjų dieną, Sausio 13-ąją dieną uždegti žvakutę už žmones, paaukojusius savo gyvybę, pagerbti juos tylos minute ir padėkoti už didvyriškumą. Ši diena yra puikus pavyzdys mums, jauniems Lietuvos žmonėms, kaip susivieniję žmonės gali pasiekti tiek daug: iškovoti Lietuvos nepriklausomybę.

D. Grigalaitytė (IIM kl.) Sausio 13-ąją gindami svarbiausius valstybės objektus, lietuviai įrodė savo beprotišką drąsą, meilę ir pasiaukojimą. Tik tų žmonių vienybė ir taikus pasipriešinimas rusų okupantams sudarė prielaidas tam, kad šiandien gyvename laisvi.

V. Aleksandravičiūtė (IIM kl.) Man ši pamoka buvo labai vertinga, nes nors ir kiek kartų girdime tas pačias dainas, matome tuos pačius vaizdus, kaskart akyse susikaupia ašaros, nepaisant to, jog šių įvykių neteko matyti savo akimis.

K. Zibulskis (IIM kl.) Laisvės gynėjų diena mums, Lietuvos jaunimui, yra  labai svarbi. Sausio 13-osios dienos įvykiai lėmė tai, jog dabar Lietuva yra nepriklausoma, demokratinė valstybė. Ši diena kiekvieno iš mūsų širdyje turi užimti svarbią vietą. Esame dėkingi laisvės gynėjams už pilietiškumą. Supratau, kad svarbūs valstybės įvykiai nulemiami juose dalyvaujančių žmonių aktyvumo ir pasiaukojimas.

B. Dijokaitė (IIM kl.) Ši pamoka buvo tikrai naudingas priminimas apie dieną, kuri pažymėta juoda dėme Lietuvos istorijoje, tačiau per kurią lietuviai  visam pasauliui parodė tautos vienybę. Ačiū jiems.

E. Mačiulytė (IIM kl.) Šiandienos pamoka buvo tikrai jautri. Žiūrint vaizdo įrašus apie Sausio 13-osios įvykius, net šiurpas per nugarą nuėjo. Tikrai gerai, kad kiekvienais metais prisimename šiuos įvykius ir didžiuojamės savo tautos vieningumu.

I. Kontrimaitė (IIM kl.) Laisvės gynėjų diena mums, Lietuvos jaunimui, yra labai svarbi. Ji mūsų širdyse užima svarbią vietą, nes mes suprantame, kad dabartinę Lietuvos laisvę ir demokratiją mums iškovojo Sausio 13-osios dalyviai.

Diena prasidėjusi akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Šia tradicine akcija pradėjome Lietuvos laisvės gynėjų dienos paminėjimą. Tik šiais metais visi tai darėme būdami savo namuose. Mokiniai pasakoja, kad tai buvo unikali patirtis, prie jos prisidėjo šeimos nariai, užsimezgė betarpiški pokalbiai apie asmeninius patyrimus.

Su įvairiomis klasėmis paminėjome šią datą skirtingai. IS ir IM kl. mokiniai per pilietiškumo pamoką pristatė savo tėvų, senelių prisiminimus. Mokiniai pateikė įdomių istorijų, bet svarbiausia, kad jie padarė bendrą išvadą, jog nesvarbu, kokio amžiaus buvo Sausio 13 d. įvykių liudininkai, bet visi jie patyrė didžiulę baimę prarasti artimuosius ir Lietuvos laisvę.

IIY, IIG, IIIA kl. turėjo galimybę dalyvauti nuotolinėje atviroje istorijos pamokoje „Nenugalėta laisvė“, kuri vyko sausio 13 d. 12 val. Pamoką vedė istorijos mokytojas, ekskursijų vadovas Deimantas Ramanauskas, dalyvavo ir istorinių įvykių liudininkai prof. dr. Jonas Vaičenonis ir istorikas Ovidijus Jurkša. Renginį organizavo Facebook platformoje Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka. Dalyvavusiems mokiniams išties patiko renginys.

Beje, dalis mokinių dalyvavo ir Šiaulių P. Višinskio bibliotekos parengtame virtualiame uždavinyne „Istorijos seklys: Sausio 13-osios reliktai“. Mokiniai galėjo pasitikrinti žinias apie šią išskirtinę Lietuvai dieną, sužinoti naujų faktų, šauniai praleisti laiką.

Didžiuojuosi mokiniais, jų noru žinoti reikšmingus istorijos įvykius, gebėti juos vertinti pasaulio istorijos kontekste.

Valda Kizevičiūtė, istorijos mokytoja

Akimirkos iš istorijos pamokų. Mokytoja Giena Kubiliūtė