Bendradarbiavimas su Vilniaus universiteto mokslininkais

Didždvario gimnazija jau daug metų bendradarbiauja su Vilniaus universitetu. Rugsėjo mėn.
pabaigoje grupė III–IV klasių mokinių turėjo nuostabią galimybę apsilankyti Vilniaus universiteto
Gyvybės mokslų centre. Išvykos tikslas – vadovaujant universiteto mokslininkams atlikti
laboratorinius darbus, pasidomėti ir būsimų studijų galimybėmis.
Mokiniai turėjo galimybę pasirinkti, kokį praktinį darbą jie norėtų išmėginti. Vieni skaičiavo chlorofilo
kiekį lapuose bei gliukozės kiekį skirtinguose vaisvandeniuose, kiti tyrė fermentų aktyvumą, dar kiti
gamino dirbtinius sintezės esterius. Grupėse dirbome kartu su kitų gimnazijų mokiniais.
Diena VU buvo prasminga ir naudinga!

Algita Armalaitė, III kl. mokinė