Spalio 12 d. gimnazijoje lankėsi Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų kariai. Pasidomėję Šiaulių miesto gimnazijų istorijomis, prisipažino, kad buvo sužavėti mūsų gimnazijos, ir šiandien mininčios Mokyklos gynimo dieną, istorija. Jie akcentavo, kad labai svarbu neužmiršti to laiko jaunuolių, jų mokytojų, pasipriešinusių bermontininkų jėgai, kad labai svarbu ir šiandien ugdyti jaunuolių patriotiškumą, atsakomybę, ištikimybę, drąsa, sąžiningumą. Toks buvo ir lakūnas Juozas Kumpis, baigęs Šiaulių gimnaziją, Karo aviacijos mokyklą. Bombardavimo metu jo lėktuvas 1920 m. buvo  numuštas. J. Kumpiui buvo tik 19 metų.

Karinių oro pajėgų vadas  gimnazijos direktoriui padovanojo paveikslą, kuriame užfiksuotas kovos su bermontininkais epizodas.

Gimnazijos vadovai ir kariai sutarė bendradarbiauti.
Audronė Saldauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui