Gegužės 19 d. gimnazijos abiturientams biologijos pamoka vyko VU ŠA Botanikos sode. Pamokos tikslas – pagilinti ir įtvirtinti įgytas žinias apie augalų  dauginimąsi. Botanikos sodo direktorius Martynas Kazlauskas supažindino mokinius su augalų gyvenimo ciklo evoliucija. Mokiniai atsakinėjo į klausimus apie augalų kartų kaitą, žiedo sandarą, sporų ir sėklų plitimo būdus bei prisiminė jų sistematiką.

Mokinių mintys po pamokos:

„Mano nuomone, ši pamoka buvo labai naudinga, ruošdamasi egzaminui tikrai prisiminsiu Botanikos sode matytus augalus. Vadovėliuose pavaizduotus augalus ir juose vykstančius procesus gerokai lengviau įsivaizduoti, kai juos pamatai gyvai, o paskutiniu metu dėl artėjančių egzaminų susikaupusį stresą malšino raminanti sodo aplinka ir gražiai žydinčios gėlės!“

„Išvyka į  Botanikos sodą buvo labai prasminga: visuomet naudinga, kai specialistai gali parodyti išskirtinius augalus, paaiškinti jų struktūrą, jiems būdingus požymius ir dauginimosi ypatumus. Mano vaizduotė ir atmintis išties veikia geriau.“

„Praleistos dvi biologijos pamokos VU ŠA Botanikos sode buvo naudingos ruošiantis egzaminui. Prisiminiau ir įtvirtinau žinias apie sporofitą ir gametofitą, žiedo sandarą bei augalų sistematiką.“

„Man Botanikos sode labai patiko. Puikiai atskleistas augalų vegetatyvinis ir generatyvinis dauginimasis. Buvo galima pastebėti sporofitus, gametofitus. Viską aiškiai mačiau ir supratau.“

Biologijos mokytojos Kristina Muraškienė ir Danguolė Vaičekauskienė